studia doktoranckie

baner3

Komunikaty dla doktorantów

Uwaga Doktoranci Pedagogiki

Szanowni Państwo,

Proszę o ponowne wypełnienie przygotowanej przez Biuro Prawne ankiety (już była przez Państwa wypełniana na początku maja), wskazując tylko jeden wybór. Poza tym prosimy o przygotowanie krótkiej informacji o osiągnięciach naukowych zawierającej: spis przygotowanych i opublikowanych artykułów naukowych, udział w konferencjach, roboczy tytuł pracy doktorskiej oraz nazwisko dotychczasowego opiekuna naukowego. Przygotowane materiały można przesłać drogą elektroniczną na adres Dziekanatu lub kierownika studiów doktoranckich a podpisany wydruk zostawić w Dziekanacie. Prosimy o przygotowanie tych materiałów do wtorku 29 maja br.Sprawa bardzo pilna.

 

doc Ankieta doktoranta

Plany zajęć i siatki