studia doktoranckie

baner3

Komunikaty dla doktorantów

Konferencja naukowa:   Całożyciowe uczenie  się

——————————–
Uwaga Doktoranci Pedagogiki, Osoby, które w minionym roku otrzymały tzw. granty proszone są o wypełnienie zamieszczonych formularzy, przesłanie ich w formie elektronicznej na adres mailowy kierownika studiów oraz przygotowanie wersji papierowej podpisanej oraz dostarczenie jej do mojej przegródki w Sekretariacie  INP
Eleonora Sapia-Drewniak

——————————–

Spotkanie wszystkich doktorantów uczestniczących w prowadzonym przeze mnie seminarium został wyznaczony na 26 stycznia br na godzinę 14.00. Proszę o niezawodne przybycie.

Uwaga Doktoranci,

Proszę o przygotowanie – zgodnie z poniższym wzorem, informacji dotyczącej badań naukowych realizowanych w 2016 r. Obowiązuje to Doktorantów, którzy w 2016 r. otrzymali środki finansowe w ramach indywidualnych  grantów doktorskich i tych, którzy w 2016 r. korzysta;li ze środków pozostałych z 2015 r. Proszę o przygotowanie tych informacji do 19 stycznia.zarówno w wersji elektronicznej przesłanej na mój adres, jak i w wersji papierowej

  1. Sapia-Drewniak

Proszę o syntetyczny opis zrealizowanych zadań badawczych za rok kalendarzowy 2016 objętych planem zadaniowo-finansowym ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć naukowych i zastosowań praktycznych oraz zadań z zakresu upowszechniającej naukę według wzoru: 1. temat zadania badawczego – kierownik tematu a. cel badania b. opis realizowanych prac c. opis najważniejszych osiągnięć d. wykorzystanie najważniejszych wyników

II. Przygotowanie informacji opisowej o realizacji celów związanych z rozwojem naukowym młodych naukowców. Proszę umieścić informację w tabeli według poniższego wzoru:

Imię i nazwisko młodego naukowca Tematyka prowadzonych prac naukowych (zgodnie z planem oraz podejmowane nowe tematy badawcze) Opis realizowanego zadania Efekty prac naukowych
 (tutaj wpisujemy temat, który został zgłoszony w aplikacji o grant)  np. publikacje, udział w konferencji, zgromadzenie materiału badawczego, przygotowanie koncepcji pracy doktorskiej itp.

 

Plany zajęć i siatki

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close