Samodzielna pracownia neuropedagogiki stosowanej

Samodzielna Pracownia Neuropedagogiki Stosowanej powstała w czerwcu 2015 roku. Jej kierownictwo powierzono dr. hab. Wiesławowi Sikorskiemu, prof. UO.
Jej główne cele to: a) prowadzenie badań nad poszukiwaniem skutecznych zastosowań neuropedagogiki i neurodydaktyki w pedagogikach określanych mianem „nieszkolnych” –  w pedagogice pracy z doradztwem zawodowym, pedagogice resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną czy pedagogice kulturalno-oświatowej; b) popularyzowanie wiedzy na temat wpływu nowych technologii na rozwój mózgu i w konsekwencji na pracę pedagogiczną przyjazną mózgowi; c) poszukiwanie sposobów praktycznego wykorzystywania wiedzy na temat funkcjonowania mózgu do planowania i prowadzenia działań pedagogicznych wykorzystujących silne strony mózgu; d) prowadzenie badań nad zakresem zastosowania i skutecznością Neurolingwistycznego Programowania (NLP), teorii Inteligencji Wielorakich  szkolnictwie, a zwłaszcza w wyrównywaniu szans edukacyjnych; e) prace nad doskonaleniem i tworzeniem narzędzi do diagnozy neuropedagogicznej (pomiar różnych rodzajów inteligencji, pomiar empatii, pomiar bezpośredniości werbalnej i niewerbalnej.
Bardziej szczegółowy obszar działalności Samodzielnej Pracowni Neuropedagogiki Stosowanej jest zawarty w pracy zbiorowej pod redakcją Wiesława Sikorskiego „Neuroedukacja. Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie kształcenia”.

Działalność Samodzielnej Pracowni Neuropedagogiki Stosowanej jest nastawiona na szeroką współpracę z różnymi instytucjami i placówkami oświaty pozaszkolnej (ognisko plastyczne), artystycznymi (teatr, filharmonia), kultury (domy kultury, muzea) i socjoterapeutycznymi. Jest to bowiem podyktowane specyfiką czy charakterem pracy neuropedagogicznej i neurodydaktycznej, w której udział tych instytucji jest warunkiem sine qua non jest skuteczności.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close