Wybrane  publikacje pracowników  Instytutu Nauk Pedagogicznych


Andrzej Kącki

Teatr materii ożywionej

Snopek M.,

Tatuaż. Element współczesnej kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009 (ISBN 978-83-7611-395-1), Toruń 2010 (ISBN 978-83-7611-668-6) oraz Toruń 2013 (ISBN 978-83-7780-611-1).

Mariusz Snopek ( red. )

Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012 (ISBN 978-83-7780-336-3).

Snopek M., Mudrecka I. (red.)

Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 (ISBN 978-83-7395-541-7).

Wiendlocha M., Nycz E., Nowacka L., (red.)

Doskonalenie pracy instytucji kultury w Euroregionie SILESIA, wyd. Instytut Śląski Sp.z o.o., Racibórz 2014, ISBN 978-83-7511-207-8.

Wiendlocha M., Nycz E., Nowacka L., (red.),

Zdokonalovani prace kulturalnych instytuci  v Euroregionu Silesia, wyd. Instytut Śląski Sp.z o.o., Racibórz 2014, ISBN 978-83-7511-207-8.

Karcz E.

Teoria i praktyka zarządzania oświatą i szkołą, wyd. INP, Opole 2010, 234 ss.

Karcz E., Zemła A. M. [red.],

Z teorii i praktyki kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Europie Środkowej, wyd. UO, Opole 1999, 217 ss.

Karcz E. [redakcja naukowa ]

Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświatą. Wybrane aspekty teoretyczno – praktyczne

Karcz E., Jasiński Z. [red.],

Pedagogika porównawcza. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Opole 2005, 197 ss.

Karcz E. [red.],

Organizacja i zarządzanie oświatą, wyd. UO, Opole 2000, 129 ss.

Karcz E., Zemła A. M. [red.],

Zagadnienia praktyki zawodowej nauczycieli, wyd. UO, Opole 2003, 140 ss.

pod redakcją naukową Eugenii Karcz – Taranowicz

Tradycje i perspektywy edukacji

Weissbrot-Koziarska A., Piotr Sikora (red. nauk.),

Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN: 978-83-7395-510-3, Opole 2012, ss, 176.

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I. (red. nauk.),

Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN: 978-83-7395-545-5, Opole 2013, ss, 185.

Weissbrot-Koziarska A., Dąbrowska-Jabłońska I. (red. nauk.),

Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. Tom 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN: 978-83-7395-606-3, Opole 2014, ss, 176.

Brągiel J., Dąbrowska-Jabłońska I, Payne M.,

Social Work in adult Services in the European Union. Selected Issues and Experiences, Edited by: College Publications (18 Jan 2011), UK, ISBN 9781848900271, 226 pages.

Dąbrowska-Jabłońska (red. nauk.),

Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, ISBN: 978-83-7308-485-8, Kraków 2006, 2008, 2010, 2012 (wydania I – IV), ss. 180.

Weissbrot-Koziarska A.,

Poradnictwo socjalne dla rodzin. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN: 978-83-7395-488-5, Opole 2012, ss. 182.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close