prof. zw. dr hab. Brągiel Józefa

Katedra Pedagogiki Społecznej

kontakt : joasia@uni.opole.pl

konsultacje :

no_face

Zainteresowania naukowe

Specjalizuje się w pedagogice społecznej i pedagogice rodziny. Pierwsze badania naukowe ukierunkowane były na socjopedagogiczne problemy placówek opiekuńczo-wychowawczych, szczególnie na funkcjonowanie internatów na Opolszczyźnie i wypełnianie przez nie społeczno-wychowawczych funkcji. Kolejnym nurtem zainteresowań badawczych jest socjalizacyjno-wychowawcza problematyka rodziny, szczególnie rodziny niepełnej (zależności między niekompletnością struktury rodziny a zachodzącym w jej ramach procesem socjalizacyjno-wychowawczym oraz uwarunkowania osiągania sukcesu szkolnego przez dziecko z rodziny rozwiedzionej). Aktualnie zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce przemocy w rodzinie i przemocy międzyrówieśniczej w szkole. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również problematyka pracy socjalnej, w szczególności zagadnienie kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych.

Dorobek naukowy

 • Brągiel J., Sikora P., (red.) (2005) Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka, UO, Opole, ss. 265. Brągiel J., Badora S., (red.) (2005) Formy opieki i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, UO, Opole, ss. 595.
 • Brągiel J. (2005) Rozwód w opinii osób, które doświadczyły rozbicia rodziny w dzieciństwie. [w:] Współczesna rodzina polska – jej stan i perspektywy, (red.) H. Cudak, H. Marzec, tom II, Wyd., Górnośląska WSP, Mysłowice, s. 244-254.
 • Brągiel J. (2005) Drogi edukacji zawodowej pedagogów opiekuńczych, [w:] Historia súčasnost a perspektywy učitelskeho vzdelavania, (red.) B. Kosáčova, Wyd. Uniwersytetu Mateja Beli, Bańska Bystrzyca, s. 195-199.
 • Brągiel J. (2005) Dzieci morskie w szkole, [w:] Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, (red.) J. Bińczycka, B. Smolińska-Theiss, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 105-117.
 • Brągiel J. (2005) Rodzinne uwarunkowania stosowania przemocy przez młodzież szkolną, [w:] Społeczność lokalna, Kultura, Edukacja, (red.) J. Kosowska-Rataj, UO, Opole, s. 155-162.
 • Brągiel J. (2005) Pogotowie opiekuńcze, [w:] Formy opieki i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, (red.) J. Brągiel, S. Badroa, UO, Opole, s. 289-302. Brągiel J. (2005) Pogotowie opiekuńcze, hasło do Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie „Żak” tom IV, Warszawa, s. 491 – 497.
 • Brągiel J. (2005) Przygotowanie do życia w rodzinie, hasło do Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie „Żak” tom IV, Warszawa, s. 1104 – 1117.
 • Brągiel J., Jasiński Z., (2006) Wykorzystanie metody indywidualnych przypadków do badań nad rodziną, [w:] Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie (red.) D. Kubinowski, M. Nowak, Kraków, Oficyna Wydawnicza “Impuls”
 • Brągiel J., (2006) Biomedyczny punkt widzenia na przemoc, „Pedagogika Rodziny” 1/2006, s. 5-13.
 • Brągiel J. (2007) Motywy podejmowania działań prospołecznych przez wolontariuszy, [w:] Rodzina jako środowisko pracy socjalnej. Teoria i praktyka, (red.) B. Matyjas, J. Biała, Wyd. Akademia Świętokrzyska, Kielce. s.31-39.
 • Brągiel J. (2007) Przemoc wobec dzieci – zmiana w ocenie zjawiska, [w:] Pedagogika społeczna. Tradycja i współczesne konteksty, (red.) W. Theiss, M. Winiarski, Wyd. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Warszawa. Brągiel J. Kurcz A., (2007) Oblicza rodzin zastępczych Opolszcyzny, [w:] Zmieniające się oblicza Regionu Górnośląskiego, (red.) W. Jacher, A. Klasik, Wyd. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Katowice, s. 78-89
 • Brągiel J. (2009) Czynniki różnicujące rozwój dziecka maltretowanego, [w:] Nauka w służbie wartości. Księga Jubileuszowa Profesora Mariana Duczmala, red. Tadeusz Pokusa, Witold Potwora, Józef Kaczmarek, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2009, s. 89-97.
 • Brągiel J. (2009) Czy wyposażenie genetyczne warunkuje przemoc?, [w:] Człowiek w świecie natury, kultury, (red.) B. Fedyn, J. Pośpiech, M. Szepelawy, wyd. PWSZ w Raciborzu, Racibórz, s. 104-113 Brągiel J. (2010) Historia zainteresowania przemocą wobec dziecka w odsłonach, „Chowanna”, nr 1(34), s. 51-59.
 • Brągiel J. (2010) Opinie matek o udziale ojców w opiece i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym, [w:] Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, (red.) M. Konopczyński, W. Theiss, M. Winiarski, Wyd. „Pedagogium”, Warszawa, s. 331-343 Pracy Socjalnej

Prowadzone zajęcia

 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika rodziny
 • Socjologia rodziny
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Seminaria magisterskie

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close