Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro
na opracowanie haseł do tomu I Leksykonu Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej.

Szczególy