Konferencje

Kreatywność XXI wieku -Kraków do 30 marca od 5 do 25 pkt

Dzień dobry,

Szanowni Profesorowie, Doktorzy, Studenci!

W imieniu własnym oraz organizatorów pragnę bardzo serdecznie zaprosić Państwa do czynnego udziału i prelekcji artykułów podczas

II Ogólnopolskiej Konferencji  Naukowej Kreatywność w XXI wieku w Krakowie w dniu 06-06-2017 roku.

Koszt: od 139 złotych

Możliwość zdobycia punktów: od 5 do 25 MNiSW

Termin zgłoszeń: do 30 marca 2017 roku Miejsce konferencji: Kraków

Termin wysyłki artykułów: do dnia konferencji

Termin publikacji: w większości do końca lipca 2017 roku

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy umieszczono pod tym linkiem

Z poważaniem

Główny Organizator Klaster Biznesów Kreatywnych oraz Ośrodek Szkoleniowo Naukowy SOPHIA

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Anna Kowalczyk, Henryk Wojtaszek  tel.791 999 596

06_czerwiec_2017__formularz_zgloszeniowy_do_30_marca

Konferencja naukowa z cyklu DZIECKO - CYFROWY TUBYLEC W SZKOLE. PROBLEMY I WYZWANIA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż termin nadsyłania zgłoszeń na II Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu DZIECKO – CYFROWY TUBYLEC W SZKOLE. PROBLEMY I WYZWANIA, temat konferencji: Nauczyciel w cyfrowym świecie został wydłużony do 12 marca.

Zachęcamy do wygłaszania referatów, uczestnictwa w sesji posterowej oraz do udziału w zaplanowanych warsztatach.

Szczegółowe informacje na temat spotkania zostały zawarte w załącznikach.

Zgłoszenia oraz ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: cyfrowy.tubylec@wp.pl.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszej informacji osobom potencjalnie zainteresowanym podejmowaną przez nas tematyką.

 

W imieniu Organizatorów,

Joanna Dziekońska

Milena Kaczmarczyk

Karta zgłoszenia – konferencja Olsztyn

KOMUNIKAT I wydłużony termin

Wskazania edytorskie

Zaproszenie – konferencja w Olsztynie

Industrial Relations in Europe: between core and peripheries

Szanowni Państwo,

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na współorganizowaną przez Sekcję Socjologii Pracy PTS, Sekcję Socjologii Ekonomicznej PTS, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej konferencję z cyklu Stosunki przemysłowe w Europie: „Industrial Relations in Europe: between core and peripheries”, zaplanowaną 7-8 września 2017 w Warszawie.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez formularz zgłoszeniowy pod adresem: http://irec2017.uw.edu.pl/submission-form/ – do 31 marca 2017.

Więcej informacji i aktualności na stronie: http://irec2017.uw.edu.pl/ .

W załączniku znajduje się komunikat o konferencji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

dr Joanna Róg – Ilnicka

Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na konferencję pod hasłem: Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą, która odbędzie się w Ciechocinku w dniach: 27-28 kwietnia 2017 roku. Komunikat oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załączniku. Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o konferencji współpracownikom z Państwa Wydziałów i Instytutów, którzy zajmują się wskazaną w komunikacie problematyką. W imieniu Komitetów Naukowego, Programowego i Organizacyjnego, prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, dr hab. Maria Marta Urlińska, prof. UMK dr hab. Jarosław Horowski

46 MSKN - Konferencja dla studentów i doktorantów w Olsztynie

Szanowni Państwo, już po raz 46 zapraszamy studentów i doktorantów na Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, które odbędzie się 24-25 kwietnia 2017 roku pod hasłem “Koła naukowe szkołą twórczego działania”. Wszystkie informacje oraz dokumentacja znajdują się na stronie: www.mskn2017.pl Bardzo prosimy o przekazanie treści tego mejla wszystkim zainteresowanym. W imieniu organizatorów – Koła Aktywizacji i Wspierania Animatorów KAWA opiekun – Izabela Szatrawska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie — Izabela Szatrawska Ph.D. www.szatrawska.pl izabela@szatrawska.pl

IVMKMSP - Opole 2017

Szanowni Państwo! W imieniu Jego Magnificencji Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz Komitetów – Naukowego i Organizacyjnego IV Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse, serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w naszym naukowym projekcie dedykowanym Młodym Naukowcom. Konferencja odbędzie się 18-19 maja 2017r. w Opolu, na terenie PMWSZ. Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: http://www.e-event24.pl/4th_MSP_Conference Konferencja skierowana jest do studentów, naukowców, pracowników dydaktycznych i wszystkich zainteresowanych różnymi aspektami dotyczącymi projektów naukowych oraz publikowania ich wyników. Mając na uwadze ogromne zainteresowanie tematyką I, II i III Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni w latach 2014-2016, organizatorzy proponują, obok teoretycznych wykładów, intensywne szkolenia znacząco podnoszące kompetencje uczestników w zakresie prezentowanej tematyki, w tym warsztaty dotyczące: opracowania projektów i publikacji z zakresu nauk biomedycznych, procesu pielęgnowania jako elementu pracy kazuistycznej (w tym klasyfikacji ICNP) oraz analiz statystycznych wyników badań ilościowych. Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty oraz atrakcyjna cena – te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi. Ze względu na duże zainteresowanie Konferencją, przypominamy, że niższa cena obowiązuje jedynie do 15 marca 2017r. Zapraszamy do Opola! Komitet Naukowy i Organizacyjny IV Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse Opole, 12-13 maja 2016 r. Kontakt: Bożena Ratajczak 774423528 ratajczakb@wsm.opole.pl

Zaproszenie do udziału w XXIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

Szanowni Państwo, trwają prace nad przygotowaniem XXIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej „Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania”, która odbędzie się w dniach 22-24 września 2017 roku w Łodzi. W załączeniu przesyłam wprowadzenie do tematyki Konferencji wraz z listą szczegółowych zagadnień i komunikatem organizacyjnym. Tematyka Konferencji jest bardzo aktualna. Konferencję współorganizują Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Uniwersytet Łódzki, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. W imieniu swoim i organizatorów Konferencji mam zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji licząc na cenny wkład w jej przebieg. Wszelkie informacje o warunkach zgłoszenia i udziału w Konferencji można znaleźć w załączniku oraz na stronie ptde.org w imieniu Zarządu Głównego Przewodniczący ZG dr Henryk Szaleniec

Zaproszenie na konferencję

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli dziecka młodszego Wrocław, dn. 20-21 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że 20.03.2017 r. upływa termin zgłoszenia udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli dziecka młodszego, która odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2017 roku we Wrocławiu. Niezbędne informacje znajdują się w Komunikacie nr 1 oraz na stronie internetowej www.pedagogika.uni.wroc.pl w zakładce nauka/konferencje oraz na stronie www.konferencja.dziecko.uni.wroc.pl . Obrady zostały zaplanowane na dzień 20 kwietnia. Będzie im towarzyszyła wystawa dokumentująca przebieg praktyki dyplomowej studentów III roku Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego Instytutu Pedagogiki. W drugim dniu konferencji odbędą się warsztaty dla nauczycieli i studentów. Szczegółowy program konferencji i oferty warsztatowej otrzymają Państwo wraz z komunikatem nr 2 po 25 marca 2017 roku. Serdecznie zapraszamy do udziału. W imieniu organizatorów dr Ewa Musiał

Karta-zgłoszenia-Wrocław 20-21 kwietania 2017

Komuinkat nr 1

WSKAZÓWKI EDYTORSKIE

Odpowiedzialni za wychowanie

Fundacja serdecznie zaprasza na konferencję Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia serdecznie zaprasza na konferencję naukowo-metodyczną „Odpowiedzialni za wychowanie”, która odbędzie się 28.03.2017 (wtorek) w godz. 10:30-14:00 w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Celem konferencji jest nadanie stosownej rangi zagadnieniom, które dotyczą odpowiedzialności za proces wychowania dzieci i młodzieży. Program konferencji nawiązuje tematycznie do wytycznych MEN, a w szczególności do priorytetu w roku szkolnym 2016/2017 ,,Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości”. Konferencja jest dedykowana przede wszystkim pedagogom szkolnym oraz wychowawcom szkół i placówek województwa opolskiego. Zapraszamy również przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich innych osób szczerze zatroskanych o kondycję i byt współczesnej szkoły i jej rolę w procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Prelegentami konferencji będą: dr n. hum. Joanna Dzierżanowska-Peszko, konsultant Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu – Barbara Charczuk, lek. med. Małgorzata Bihun oraz rodzic adopcyjny i zastępczy, współprowadzący Rodzinny Dom Dziecka w Domecku Jan Zapała. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc dla uczestników prosimy o zarejestrowanie się na konferencję poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na naszej stronie: http://dfoz.pl/2017/03/konferencja-odpowiedzialni-wychowanie/ Odpowiedzi na ewentualne pytania w sprawie konferencji uzyskać można pod numerami telefonu: 787177062 oraz 607280880. Program wydarzenia zamieszczam w załączniku. Zapraszamy! Pozdrawiam Michał Dzięgielewski Młodszy referent Centrum Dialogu Obywatelskiego ul. Koraszewskiego 7-9 w Opolu Tel. 77 446 15 69 e-mail: Michal.Dziegielewski@um.opole.pl www.opole.pl Urząd Miasta Opola Rynek-Ratusz 45-015 Opole

Plakat-konferencja 28.03.2017

Zaproszenie na międzynarodową konferencję Społeczne granice pracy....

Dzień Dobry Szanowni Państwo Zapraszamy do udziału we współorganizowanej przez Sekcję Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Zakład Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych (Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach), Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Koło Naukowe Socjologów przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego międzynarodowej konferencji pt. „Społeczne granice pracy. Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach”, która odbędzie się w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w dniach 27 – 28 października 2017 roku. Ogłoszenie konferencyjne dostępne jest pod adresem: http://www.socialboundariesofwork.lh.pl/pl/ Zgłoszenia należy przesyłać do 30 kwietnia 2017 roku przez formularz pod adresem: http://www.socialboundariesofwork.lh.pl/…/zgloszenia-i-ter…/ Prosimy również o zwrócenie uwagi, że jedyny poprawny adres konferencji to: http://www.socialboundariesofwork.lh.pl/ W imieniu komitetu organizacyjnego konferencji Elżbieta Kolasińska

Konferencja Prawa i obowiązki członków rodziny.Teoria i praktyka

Szanowni Państwo, z przyjemnością przekazujemy zaproszenie na Ogólnopolską konferencję naukową pt. „Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka”. Konferencja odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. w Opolu w Studenckim Centrum Kultury przy ul. Katowickiej 95. Organizatorami konferencji są : Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Klinika Prawa oraz Studencka Poradnia Prawna “Bona fides”. Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2017 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym osobom. Szczegóły dotyczące programu konferencji będą umieszczone na stronie Wydziału Prawa i Administracji UO: http://www.prawo.uni.opole.pl. W załączeniu zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy. Z pozdrowieniami, dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO dr Magdalena Gołowkin – Hudała dr Aleksandra Wilk Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski

Zaproszenie na IX Międzynarodową Konferencję Naukowąz cyklu: Pedagogika Społeczna w Europie Środkowej

Szanowni Państwo, Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego bardzo serdecznie zaprasza, w dniach 4-5 kwietnia 2017 roku, na IX Międzynarodową Konferencję Naukową zamykającą cykl debat konferencyjnych pt.: PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ Tematem tegorocznej konferencji będzie: Pedagogika społeczna 2017. Rozwój czy kryzys wspólnoty – perspektywa makrospołeczna, mezospołeczna i mikrospołeczna. Miejscem konferencji jest pięknie położony Hotel „Myslivna” w Brnie (Republika Czeska). W dobie współczesnych przemian społeczno-kulturowych spotkanie konferencyjne będzie miejscem wymiany myśli naukowej w atmosferze sprzyjającej także inspirującym spotkaniom towarzyskim. ZAPRASZAMY! I prosimy o upowszechnienie zaproszenia w swoim środowisku (zaproszenie w załączniku- rejestracja przedłużona do 22.03.2017, logowanie przez stronę: http://www.imsbrno.cz/pl/konferencja/zgloszenie-elektroniczne-2017.html W imieniu organizatorów konferencji Ewa Syrek Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Śląski

Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku _Międzynarodowa Konferencja

Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku. W poszukiwaniu pedagogicznej równowagi Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku w siedzibie Uczelni. PATRONATY HONOROWE: Uniwersytet Warszawski/Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Jagielloński/Academia Electronica Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach/Katedra Dydaktyki University of Ostrava/Pedagogical Faculty National Pedagogical Dragomanov University/Kiev Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Miasto Stołeczne Warszawa/Komisja Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku Informacje szczegółowe znajdują się na stronie internetowej konferencji: https://sites.google.com/site/3educationconfwsge/ Formularz rejestracyjny (z zakładki rejestracja) prosimy przesłać do 31 marca 2017 roku na adres: konferencje.pedagogika@wsge.edu.pl Pragniemy, aby niniejsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa stała się miejscem spotkania ludzi nauki, pedagogów, nauczycieli i wychowawców z różnorodnych Uczelni: Uniwersytetów, Politechnik, Akademii i Szkół Wyższych, wykładowców przedmiotów humanistycznych i ścisłych. Komitet Organizacyjny Konferencji Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie ul. Sienkiewicza 4 05-410 Józefów k/Otwocka tel.: 22 7891903 tel.: 725 308 777 (sekretarz konferencji) www.wsge.edu.pl

Wsparcie seniora w środowisku - zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo, Przekazuję zaproszenie do wzięcia udziału w IV konferencji naukowej z cyklu Praca socjalna w teorii i działaniu pod tytułem Wsparcie seniora w środowisku. Komunikat 1 oraz plakat i karta zgłoszenia udziału znajdują się w załączniku. Zapraszam również na stronę internetową konferencji: https://konferencjapracasocjalna.wordpress.com/ Będę wdzięczna za przekazanie tych informacji wszystkim osobom potencjalnie zainteresowanym tą tematyka z Państwa otoczenia zawodowego. Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia, dr Maria Łuszczyńska Katedra Etyki Pracy Socjalnej Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie dr Maria Łuszczyńska Katedra Etyki Pracy Socjalnej Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

karta zgłoszenia

komunikat nr 1

plakat – Wsparcie seniora w srodowisku

e-Konferencja: EDUKACJA - ANALIZA - TRANSAKCJE: Teoria i Praktyka

Szanowni Państwo, Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Instytut Pedagogiki, Zakład Teorii Wychowania, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na: PIERWSZĄ OGÓLNOPOLSKĄ E-KONFERENCJĘ NAUKOWĄ: “EDUKACJA – ANALIZA – TRANSAKCJE: Teoria i Praktyka” e-Konferencja odbędzie się dnia 25 maja 2017 roku, drogą elektroniczną, co oznacza, że możecie Państwo uczestniczyć w niej z dowolnego miejsca, mając dostęp do sieci Internet. Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2017 roku. więcej informacji oraz zgłoszenia na: https://wp.ajd.czest.pl/konferencja oraz w materiałach załączonych do niniejszego maila Z poważaniem Komitet Organizacyjny e-Konferencji: dr hab. Jarosław Jagieła – przewodniczący dr Zbigniew Łęski – sekretarz dr Dorota Gębuś dr Anna Pierzchała dr Adrianna Sarnat-Ciastko dr Edyta Widawska dr Zbigniew Wieczorek

Plakat EAT wersja ostateczna 2

Zawiadomienie o konferencji

Dobre połączenia. Nauki społeczne a podzielone wspólnoty

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że do 14 kwietnia 2017 roku został przesunięty termin przyjmowania zgłoszeń na Międzynarodową Konferencję pt.: „Dobre połączenia. Nauki społeczne a podzielone wspólnoty ”. Uprzejmie prosimy o przekazanie zaproszenia osobom zainteresowanym udziałem w konferencji. Szczegółowe informacje przesyłamy w załączniku. Serdecznie zapraszamy! Organizatorzy konferencji UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII zaprasza na międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję naukową DOBRE POŁĄCZENIA Nauki społeczne a podzielone wspólnoty Zielona Góra 16-17 maja 2017 r. (wtorek – środa) Termin przyjmowania zgłoszeń: 14 kwietnia 2017 Strona internetowa konferencji: www.connections.wpps.uz.zgora.pl E-mail: connections@wpps.uz.zgora.pl

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close