Jakość kształcenia

 

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA w INP –  podstawowe założenia
W Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego od roku akademickiego 2014/2015 wprowadza się zbiór zasad wewnętrznego systemu jakości kształcenia, które zostały opracowane na podstawie zarządzeń Ministra Szkolnictwa Wyższego oraz zarządzenia Rektora UO z dnia 17.11.2014 r.

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA –  komisja

Zespół ds. jakości kształcenia powołany przez Dyrektora Instytutu INP od 1 X 2016 r. na okres kadencji władz składa się z następujących osób:
1. dr Ewelina Konieczna – zastępca dyrektora ds. dydaktyki i studentów
2. dr Ewa Dubiel – koordynator ds. jakości kształcenia
3. dr hab., prof. UO Eugenia Karcz-Taranowicz – zastępca dyrektora ds. naukowych
4. mgr Marek Wiendlocha – nauczyciel akademicki
5.  Paweł Cieśla  – przedstawiciel studentów (doktorantów)

Wykaz procedur uczelnianych obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim

 • Ogólna procedura doskonalenia jakości kształcenia – oznaczenie procedur
  Pobierz SDJK-O-U1
 • Procedura tworzenia, modyfikowania kierunków studiów i specjalności
  Pobierz SDJK-O-U2
 • Procedura tworzenia studiów doktoranckich i projektowania programów studiów doktoranckich w UO
  Pobierz SDJK-O-U3
 • Procedura tworzenia studiów podyplomowych i kursów
  Pobierz SDJK-O-U4
 • Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych
  Pobierz SDJK -O-U5
 • Procedura oceny wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia
  Pobierz SDJK-O-U6
 • Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów
  Pobierz SDJK-O-U7
 • Procedura oceny nauczyciela akademickiego dokonana przez studenta
  Pobierz SDJK-O-U8
 • Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez nauczyciela akademickiego
  Pobierz SDJK-O-U9
 • Procedura procesu dyplomowania
  Pobierz SDJK-O-U10
 • Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich
  Pobierz SDJK-O-U11
 • Procedura hospitacji zajęć
  Pobierz SDJK-O-U12

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close