Działalność naukowo-badawcza

działalność

Praca naukowo-badawcza koncentrowała się wokół trzech tematów badań statutowych:

Prof. dr hab. Józefy Brągiel – Dziecko w rodzinie ryzyka;
Prof. dr hab. Zenona Jasińskiego – Edukacja międzykulturowa. Wymiar historyczny, pedagogiczny i kulturowy;
Prof. dr hab. Danuta Kowalczyk – Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
W INP rozpoczęto realizacje grantu badawczego pozyskanego z Ogólnokrajowego Centrum Nauki przez prof. dr. hab. Zenona Jasińskiego Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej, który będzie realizowany w latach 2011 – 2014. Grant, w którym badania prowadzą pracownicy i doktoranci Instytutu Nauk Pedagogicznych, pracownicy innych uczelni krajowych oraz uczelni czeskich i słowackich zaowocuje 3 tomowym wydawnictwem leksykalnym dotyczącym polskiej diaspory żyjącej w Czechach i Słowacji..

W INP realizowano także dwa granty dydaktyczne:

1.Mgr Agnieszka Gabruk – Teodorowicz Projekt 1. 45 „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy integracji społecznej w formie studiów podyplomowych” (Studia podyplomowe 3 grupy). Całkowita wartość umowy 581 188,51. Grant ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Nr umowy: U/127/Cz.6/1.45. 2010/ZP 201 z dnia 13 .04. 2001 r.

2. Dr Piotr Sikora Projekt 1. 20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej w integracji społecznej” (Studia niestacjonarne I stopnia). Całkowita wartość umowy2 079 838,80. Grant współfinansowany ze środków Unii Euro-pejskiej. Nr Umowy U/24/ZP/2009 z dnia 10 marca 2009 r.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close