dr Sikora Piotr

Zakład Pracy Socjalnej

kontakt : sikora@uni.opole.pl

konsultacje :

sikora

Zainteresowania naukowe

metody pracy socjalnej

ekskluzja i inkluzja społeczna

innowacyjna praca socjalna

praca socjalna wobec kategorii zmiany społecznej

prawa człowieka.

Dorobek naukowy

Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka. Autor: Brągiel Józefa, Sikora Piotr (red.), Opole 2005.

Wolontariat i samopomoc – podstawowe wymiary solidarności w społeczeństwie ryzyka. Środkowoeuropejskie Forum Teorii i Praktyki Pracy Socjalnej, Zeszyt 1. Autor: Sikora Piotr (red.), Opole 2007.

Tradycja i aktualne tendencje kształcenia pracowników socjalnych w Polsce, [w:] B. Kosáčová (red.), Historia, súčasnost a pespektívy učiteľského vzdelávania, Banská Bystrica, 2005, s.279-282.

Dylematy pedagogicznej i socjalnej interwencji w rodzinach wieloproblemowych dotkniętych ubóstwem – studium indywidualnego przypadku, [w:] A. Žilová, A. Hudecová (red.), Chudoba – společensk? problem súčasnosti, Banská Bystrica, 2005, s. 72-78.

Pozarządowe organizacje socjalne jako egzemplifikacja wolności zrzeszania się, [w:] B. Kromolicka (red.), Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, Toruń 2005, s.171-178.

Ośrodek pomocy społecznej, [w:] J. Brągiel, S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole 2005, s.141-151.

Ośrodki wsparcia dziennego, [w:] J. Brągiel, S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole 2005, s. 551-561.

Dom pomocy społecznej, [w:] J. Brągiel, S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole 2005, s. 562-575.

Wolontariat w kształceniu pracowników socjalnych na poziomie akademickim, [w:] P. Sikora (red.), Wolontariat i samopomoc – podstawowe wymiary solidarności w społeczeństwie ryzyka, Opole 2007. s.7-18.    Problemy rodzin czasowo niepełnych z powodu zagranicznych wyjazdów do pracy, [w:]

W. Jacher, A. Klasik (red.), Zmieniające się oblicza Regionu Górnośląskiego, Katowice 2007, s.90-98.

Praca socjalna wobec dramatu afrykańskich niewiniątek jako reakcja na kryzys globalnej solidarności – gdy patologia tkwi w systemie, [w:] Prevencia socialnopatologickych Javo u deti, mladeze a dospelych, J. Hroncova (red.), Banska Bystrica 2008, s. 252-260.

Pełnione funkcje

W roku akademickim 2009/2010 kierownik studiów podyplomowych “Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej ” organizowanych na Uniwersytecie Opolskim i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu 1.45 “Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych”;

Od lutego 2009 r. do października 2013 r. Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych UO;

Od 1 września 2008 r. Prodziekan ds. kształcenia i studentów na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego;

Od 2007 r. Kierownik Pracowni Pracy Socjalnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych UO;

Od 2007 r. do 2012 r. Przewodniczący Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych we Wrocławiu;

Od 2006 r. opiekun naukowy Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu;

Od 1997 r. Kierownik Studiów Podyplomowych “Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej” realizowanych w Instytucie Nauk Pedagogicznych w Uniwersytecie Opolskim;

Członkostwo w organizacjach

W latach 2005-2008 członek Rady Wydziału Historyczno-Pedagogicznego na UO;

Od 2003 r. do 2011 r. członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej;

W latach 1995-2007 Prezes Zarządu Miasta i Powiatu Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Prowadzone zajęcia

Metodyka pracy socjalnej

Projekt socjalny

Pomoc społeczna

Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów realizowanych w obszarze pracy socjalnej, m.in. projektu GUSA – programu tworzenia transgranicznej sieci organizacji socjalnych w Euroregionie Nysa. 
Współautor regionalnej strategii rozwoju pomocy społecznej w woj. opolskim. 
Kierownik międzynarodowego programu “Edukacja w zakresie praw dziecka w krajach Europy środkowej i wschodniej”.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close