dr Pogorzelska Marzanna

Katedra Historii Oświaty i Wychowania oraz Pedagogiki Porównawczej

kontakt :mpogorzelska@uni.opole.pl

konsultacje :

pogorzelska2

 

Publikacje naukowe

Cimala - Wokol roznorodnosci Konieczna -  Challenges Pogorzelska - Amnesty Sapia - Spoleczno-edukacyjne

Publikacje zwarte Brismark A., Hulling A., Konieczna E., Pogorzelska M. (red.),  Challenges to social diversity. A map of problems and proposals for “good practices”, ISBN 978-83-7395-710-7, Karlstad University, Uniwersytet Opolski 2016.

Sapia-Drewniak E., Pogorzelska M. (red.), Społeczno-edukacyjne wymiary wykluczenia i dyskryminacji. W poszukiwaniu rozwiązań i dobrych praktyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, ISBN 978-83-7395-660-5.

B. Cimała, M. Pogorzelska (red.), Wokół różnorodności kulturowej i regionalizmu – rozważania teoretyczne i aspekty praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN 978-83-7395-635-3.

Pogorzelska M., Amnesty International – wybrane aspekty działalności pedagogicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 177, ISBN: 978-83-7395-584-4.

Artykuły naukowe Pogorzelska M., Pedagogika równościowa jako wyzwanie w zakresie przygotowania przyszłej kadry pedagogicznej, w: E. Karcz-Taranowicz (red.), Obszary i przestrzenie edukacji. Meandry-konteksty-dylematy, Opole 2016, ISBN 978-83-7395-705-3, s. 351-361.

Pogorzelska M., The sociopolitical background of institutionalized homophobia in the Polish system of education, w: A. Brismark, A. Hulling, E. Konieczna, M. Pogorzelska (red.),  Challenges to social diversity. A map of problems and proposals for “good practices”, ISBN 978-83-7395-710-7, Karlstad University, Uniwersytet Opolski,  Opole 2016,  s. 29 – 43

Pogorzelska M., The Polish system of education – a reaction to institutionalized homophobia and good practices against all odds, w: A. Brismark, A. Hulling, E. Konieczna, M. Pogorzelska (red.),  Challenges to social diversity. A map of problems and proposals for “good practices”, ISBN 978-83-7395-710-7, Karlstad University, Uniwersytet Opolski, Opole 2016, s. 139 – 149. Pogorzelska M., How the Issue of Unemployment and the Unemployed is Treated in Adult Education Literature within Polish and U.S. Contexts, (współaut. S. Yelich Biniecki), w: N. Popov, C. Wolhuter (red.), Education Provision to Every One: Comparing Perspectives from Around the World, BCES Conference Books, Vol. 14, Nr 1, Sofia, Bulgaria 2016, ISBN 978-954-92908-0-0. S. 84-90.

Pogorzelska M., Świadomość kwestii genderowych wśród przyszłych pedagogów, „Problemy  opiekuńczo-wychowawcze, kwiecień 2016, rok LVI (549), ISSN 0552-2188, s. 54-57. Pogorzelska M., Pedagogical sciences and education in Poland – selected problems and challenges following the socio-political transformation, w: Z. Jasiński (red.), “Education. Opole University Annual, Vol. I, 2015, ISBN 978-83-929872-6-0, s. 47-58.

Pogorzelska M., Wychowanie do równości płci wyzwaniem współczesnej edukacji, w: D. Becker-Pestka, E. Kowalik (red.), Wyzwania współczesnej pedagogiki, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2015, ISBN 978-83-61712-55-8, s. 129-140.

Pogorzelska M., Education for children with foreign backgrounds in Sweden – a general view of the situation and a case study, w: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Education of tomorrow. Organization and school education, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosonowiec 2015, ISBN 978-83-64788-27-7, s. 179-190.

Pogorzelska M., Yelich Biniecki S., Social Justice Adult Education: Comparative Perspectives from Poland and the United States, w: J. Zacharakis, R. A. Collins, D. Bartel (red.), Proceedings of the  56th Annual Adult Research Conference, May 19-22, 2015, Kansas State University, 2015, Kansas State University Manhattan, Manhattan 2015, p. 62-67.

Pogorzelska M., Pedagog wobec różnorodności kulturowej: między niepewnością a dążeniem do zmiany , w: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Pedagog we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2015, ISBN 978-83-9400-80-4-8, 219-229.

Pogorzelska M., Działania antyhomofobiczne w przestrzeni edukacyjnej na przykładzie modelu holenderskiego, w: E. Sapia-Drewniak, M.Pogorzelska (red.), Społeczno-edukacyjne wymiary wykluczenia i dyskryminacji.W poszukiwaniu rozwiązań i dobrych praktyk, Wydawnictwo UO, Opole 2015, ISBN 978-83-7395-660-5, s. 117-129.

Pogorzelska M., Woman as an immobilized object in the living cultural mosaic. A review of the press for the Catholic teachers, w: E. Zawisza, M. Lubińska-Bogacka (ed.),Women in the cultural mosaic, Vol. I, Wydawnictwo «scriptum», Kraków 2014, ISBN 978-83-64028-56-4, s. 39-48.

Pogorzelska M., W poszukiwaniu źródeł inspiracji filozoficznej edukacji międzykulturowej, w: B. Cimała, M. Pogorzelska (red.), Wokół różnorodności kulturowej i regionalizmu – rozważania teoretyczne i aspekty praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISBN 978-83-7395-635-3, s. 77-89.

Pogorzelska M., Intercultural education-Swedish textbooks as the source of inspiration for Polish educators, w: “Edukacja Międzykulturowa” 2014, nr 3, ISSN 2299-4106, s. 154-172.

Pogorzelska M., Studium bezradności, czyli system edukacji wobec zdarzeń o podłożu ksenofobicznym w środowisku wielokulturowym. Przypadek Białegostoku i Podlasia, w: T. Lewowicki, B. Chojnacka-Synaszko, G. Piechaczek-Ogierman, Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, UŚ, WSP ZNP, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Toruń 2014, ISBN 978-83-7780-985-3, s. 149-164.

Pogorzelska M., Przeciwdziałanie szkolnej homofobii – doświadczenia holenderskie, “Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 6/2014, ISSN 0552-2188, s. 50-54.

Pogorzelska M., When the discrimination knocks at the school door. The response of educational institutions to the situation of the local conflict,  w: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Education of Tomorrow. From education in family to system aspects of education, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2014, ISBN 978-83-61991-95-3, s. 367-381.

Pogorzelska M., Ewolucja pozarządowej organizacji praw człowieka w kierunku edukacji międzykulturowej w warunkach kultury globalnej. Amnesty International – studium przypadku, w: N. Dębowska, M. Walachowska, N. Starik (red.), Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014, ISBN 978-83-61304-83-8, s. 466-477.

Pogorzelska M., Introducing intercultural education.  An American project implemented in the school of Opole region. A case study, „Kwartalnik Opolski”, nr 1, 2013, ISSN 0023-592X, 15 stron , s. 109-123.

Pogorzelska M., Gender Issues in Polish Education Compared with European Experiences, “Kultura i edukacja” (“Culture and Education”), nr 5(98), 2013, ISSN: 1230-266X, s. 92-107.

Pogorzelska M., Pedagogical aspects of Amnesty International activities, w: R. Kucha, H. Cudak (red.), European  ideas in the works of famous educationalists. Internalization, globalization and their impact on education,  Wydawnictwo Społecznej Akademiii Nauk, Łódź 2013, ISBN: 978-83-62916-61-0, s. 219 – 240.

Pogorzelska M., Challenging xenophobia in Polish formal education – the present state and possible sources of inspiration, w: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Education of Tomorrow.Education and Upbringing in the Educational School System,  Wyższa  Szkoła Humanistyczna, Sosnowiec 2013, ISBN: 978-83-61991-07-6. s. 169-179.

Pogorzelska M., Diversity and human right aspect in teacher education – chosen elements of Polish and Irish Approach to the problem, in: J. Madalińska-Michalak, H. Niemi, S. Chong, Research, policy and practice in teacher education in Europe, Uniwersytet Łódzki,  Łódź 2012, ISBN 978-83-7525-809-7.

Pogorzelska M., Teaching Diversity – the Living Library Project, w: K. Denek, A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz (red.), Education of Tomorrow. From Nursery School to the Professional Activity,  Wyższa Szkołą Humanistyczna, Sosnowiec 2012, ISBN: 978-83-61991-60-1, s. 295-304.

Hasła w Leksykonie Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej:

Michejdowa Stefania, w: Z. Jasiński, B. Cimała (red.), Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej, tom I, Opole 2012.

Brzeżek Paweł (współautorstwo) w: Z. Jasiński, B. Cimała (red.), Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej, tom II, Opole 2013. Ciompa Adam, Król Ferdynand, łąki, Łomna Dolna, Paździora Karol, Skrzypek Ludwik, w: Z. Jasiński, B. Cimała (red.), Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej, tom III, Opole 2014, ISBN 978-83-7395-589-9.

Baron Jan, Dziedzictwo Bł. Sarkandra, Kotula Brunon, Król Jan, Krygiel Karol, Łysek Jan (współautorstewo), Ożana Jan, Szewczyk Erwin, Sztwiertnia Jan, w: B. Cimała, Z. Jasiński (red.), Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej, t. IV, Opole 2015, ISBN 978-83-7395-659-9.

Udział czynny w konferencjach (wybrane)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, XIV Bulgarian Comparative Education Society Annual International Conference, Sofia University, Sofia, Bułgaria, 14-17. 06. 2016.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa , 4th IRI International Educational Conference, International Research Institute, Bratislava, Słowacja, 29-30. 05. 2016.

Międzynarodowa Konferencja, RAN EDU Empowering and supporting teachers, European Commission, Göteborg, Szwecja, 24-25.02. 2016.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 56th Annual Adult Research Conference , Kansas State University Manhattan, Kansas, USA, 19-22. 05. 2015.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, W kierunku szkoły inkluzyjnej, Uniwersytet Poczdamski, Poczdam, Niemcy, 14-16.10. 2015.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, International Conference on Critical Education. Analyze, Educate, Organize. Critical Education for Social and Economic Justice, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Uniwesrsytet Wrocławski, Wrocław, 15-18.06. 2015.

Konferencja Naukowa Gender – Edukacja – Praca, Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 5-6. 11. 2015.

Międzynarodowa Konferencja Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Jak zbudować dobrą szkołę, Uniwersytet Jagielloński, Era Ewaluacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 28-31.03.2015.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Oświata i kultura etniczna w Europie, Uniwersytet Opolski, Suchy Bór, 25-26.09. 2014 (przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego).

Konferencja Naukowa (współorganizacja), Wykluczenie i dyskryminacja w systemie edukacji. W poszukiwaniu rozwiązań i dobrych praktyk. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Uniwersytet Opolski,13.01.2014 (organizatorzy: Koło Naukowe Pedagogiki Międzykulturowej oraz Studium Doktoranckie przy Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego).

Konferencja Naukowa Studia nad niepełnosprawnością w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, 24.06.2014.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, European ideas in the works of famous educationalists, past, present and future perspectives, Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 23-24 .05. 2013.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wymiary reform szkolnych w Polsce i w Niemczech w XX wieku, Uniwersytet Poczdamski, Poczdam, Niemcy, 19.10.2013.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Zabrze, 10.12.2013.

Międzynarodowa Konferencja, Exchange of good practices on gender equality, Rada Europy, ÖSB Consulting (Austria),  Instituto per Ricere Sociali RS (Włochy), Lizbona, Portugalia, 18-19.10.2012.

XVIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe, “Edukacja jutra”, Wyższa Szkołą Humanistyczna, Sosnowiec, Zakopane 25-27.06. 2012.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, the 6th Annual Conference of the Teacher Education Policy in Europe on „Research, Policy and Practice in Teacher Education in Europe”, Uniwersytet Łódzki, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 17-19.05.2012.

Konferencja Naukowa, Regionalizm i edukacja międzykulturowa w Polsce i Czechach na tle porównawczym (Dylematy-problemy-tendencje-kontestacje), Instytut Nauk Pedagogicznych UO, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Opole, Turawa, 11-12.05.2012.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Problemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Polsce i w Niemczech w XX wieku, Uniwersytet Poczdamski, Poczdam, Niemcy 20-22.10.2011.

Międzynarodowa Konferencja, European Antiracist Grassroot Movement, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji, SOS Racisme, Paryż, 2-5.11.2010.

Konferencja Naukowa, Nauczyciele europejscy w przestrzeni edukacji wielo- i międzykulturowej, Instytut Nauk Pedagogicznych UO, Kamień Śląski, 23-24.10.2009.

Międzynarodowa Konferencja, Edukacja Praw Człowieka – osiągnięcia, doświadczenia, perspektywy, Ministerstwo Edukacji Litwy i Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OSCE/ODIHR), Wilno, 27-29.04.2009.

Międzynarodowa Konferencja, European policy and minority rights, Swedish Federation of LGBTQ Student Organizations, Stockholm University, Szwecja, 9-11.01. 2009.

U.S. Summer Holocaust Teacher Training Program, the Jewish Foundation for the Righteous Columbia University, Nowy Jork, USA, 21-28.06. 2008.

Międzynarodowa Konferencja, Networking for the European Parliament Elections 09, Networking European Citizenship Education, Parlament Europejski, Strasbourg, Francja, 11-13.04.2008.

Seminarium Equality at school, Rada Europy, Malta, 24-28.03. 2004.

Seminarium How to be a teacher in Europe of Human Rights, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Porto, Portugalia, 25.04. – 01.05.2002.

Udział w Radach Naukowych konferencji:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Autism and the chances of a fulfilled life.

Toward personal development, social inclusion, proper education and professional activity of people with autism, Zakład Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki UŚ, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski, Cieszyn, 02. 04. 2014.

Konferencja Naukowa Studia nad niepełnosprawnością w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, 24.06.2014.

Staże i wykłady gościnne

Wykłady: 1) Teaching values in education, 2) The response of the system of education to different symptoms of discrimination, Karlstad University, Szwecja, 14-15. 03. 2016.

Wykład Social Justice education: a global perspective, zarejestrowany i udostępniony dla wykładowców do wykorzystania podczas zajęć Midwest Equity Assistance Center Kansas State University Manhattan, Kansas, USA, Kansas State University Manhattan, Kansas, USA, 19. 05. 2015.

Wykład Social work from Polish perspective, University of Central Missouri, Missouri, USA, 04. 09. 2015.

Wykład Areas of research, Intercultural values. Comparative analysis of Polish and Swedish educational materials, Karlstad University, Szwecja, 27.11. 2014.

Wykład Polish education between 1945-1989 and reforms related to system transition, 28. 11. 2013.

Wykład i warsztaty Preventing discrimination and social justice in comparative perspective,

University of Central Missouri, Warrensburg, 02.11.2012.

Wykład podczas wideokonferencji z uniwersytetem w Karlstad Poland in the European Union,

15. 05. 2014.

Staże zagraniczne i pobyty badawcze :

Staż naukowy w Karlstad University, Szwecja, 13-19.03.2016.

Wyjazd studyjny do instytucji edukacyjnych w Holandii zrealizowany dzięki grantowi z Ambasady Holandii w Polsce, 17-20. 03. 2014.

Staż badawczo-dydaktyczny, centrum edukacyjne Lowell Milken Center, Fort Scott, USA, 30. 10 – 10, 11. 2012.

Działalność organizacyjna (wybrane)

Organizacja wydarzenia Dzień Międzykulturowy z zaangażowaniem studentów Erasmusa i studentów UO, Studenckie Centrum Kultury UO, 25.01.2016.

Organizacja warsztatów dla młodzieży z liceum ogólnokształcącego w z Prudniku, Instytut Nauk Pedagogicznych UO, 22.02.2016.

Współorganizacja występu kobiet osadzonych w ZK w Turawie (spektakl poświęcony I. Sendlerowej), Studenckie Centrum Kultury UO, 02.03. 2016.

Organizacja prelekcji i dyskusji z Hamidem Asghari, wykładowcą Uniwersytetu Kalrlstad w Szwecji: „Doświadczenia bycia uchodźcą w Szwecji – przeszłość i teraźniejszość”, 10. 11. 2015, Studenckie Centrum Kultury UO, „Edukacja zawodowa w Szwecji”, 12.11. 2015, Instytut Nauk Pedagogicznych UO (współorganizacja: Koło Naukowe Pedagogiki Pedagogiki Pracy).

Koordynacja współpracy pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu a Uniwersytetem Opolskim (od czerwca 2015).

Współorganizacja wizyty wykładowców i studentów szwedzkich z Karlstad University, 8-11. 04. 2015.

Organizacja wraz z Kołem Naukowym Pedagogiki Międzykulturowej Międzynarodowego Seminarium Naukowego pt: Cultural diversity and education. Polish-Swedish comparative study, 9.04.2015.

Koordynacja realizacji projektu naukowego Koła Pedagogiki Międzykulturowej oraz studentów Uniwersytetu w Karlstad pt. Różnorodność kulturowa a edukacja. Doświadczenia młodzieży polskiej i szwedzkiej, październik 2014 – czerwiec 2016.

Koordynacja wspólnego projektu badawczego z naukowcami z University of Central Missouri, U.S.A pt. Student Stressors: Comparing Polish and American Social Work Students (od lutego 2014).

Organizacja wystawy pt. “Berlin – Yogyakarta”, Studenckie Centrum Kultury UO, 13.04.2015-24.04.2015.

Współorganizacja (wraz z Kołem Naukowym Studentów Psychologii) projektu społeczno-naukowego skierowanego do społeczności studenckiej Uniwersytetu Opolskiego, pt. Żywa Biblioteka, 12.05.2015.

Organizacja wizyty wykładowczyń i studentek INP UO na uniwersytecie w Karlstad, 25-30.11. 2014.

Organizacja wraz z Instytutem Socjologii spotkania Konsul Generalnej USA Ellen Germain z alumnami amerykańskich programów stypendialnych oraz społecznością akademicką uniwersytetu, Collegium Maius, 17.06. 2014.

Organizacja wideokonferencji z wykładowcami i studentami z uniwersytetu w Karlstad, Collegium Maius, 15. 05. 2014.

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych, Studenckie Centrum Kultury UO, 09. 06. 2014.

Organizacja wraz z Kołem Naukowym Pedagogiki Międzykulturowej Żywej Biblioteki, Studenckie Centrum Kultury UO, 15. 04. 2014.

Współorganizacja wizyty wykładowców ze szwedzkiego uniwersytetu w Karlstad na UO, 02- 05.04.2014.

Przygotowanie i przeprowadzenie wraz z Kołem Naukowym Pedagogiki Międzykulturowej warsztatów w ramach Młodzieżowej Akademii Pedagogicznej, Instytut Nauk Pedagogicznych UO, 01.03. 2014.

Opracowanie umów o współpracy bilateralnej pomiędzy University of Central Missouri, USA a Uniwersytetem Opolskim oraz Karlstad Universitet, Szwecja a Uniwersytetem Opolskim.

Współorganizacja wizyty przedstawicieli Instytutu Nauk Pedagogicznych UO na uniwersytecie w Karlstad, 27.11.-30.11.2013.

Przygotowanie i przeprowadzenie wraz z Kołem Naukowym Pedagogiki Międzykulturowej działań w ramach Festiwalu Nauki UO, 26-27.05.2013.

Organizacja spotkania z osobą niepełnosprawną, A. Pieszczukiem dla studentów/ek III PS, Instytut Nauk Pedagogicznych UO, 08.04.2013.

Organizacja wystawy Centropy pt. Żydowscy świadkowie polskiego stulecia, UO Opole, 22- 29.10.2012.

Organizacja wizyty wykładowców ze szwedzkiego uniwersytetu w Karlstad, Instytut Nauk Pedagogicznych UO, 5-7.12.2012.

Współorganizacja wraz z Kołem Naukowym Pedagogiki Międzykulturowej Maratonu Pisania Listów Amnesty International, Studenckie Centrum Kultury UO, 4.12.2012.

Organizacja spotkania z Galyną Bilinską ze studentami Instytutu Nauk Pedagogicznych, grudzień 2012.

Współorganizacja Studenckiej Konferencji Naukowej 20 lat przemian w polskiej edukacji. Czas stracony czy zyskany?, Instytut Nauk Pedagogicznych UO, Amnesty International, „Inicjatywa Razem ’89-‘09”, Opole, 14.10. 2009.

Działalność popularnonaukowa i szkoleniowa (wybrane)

Organizacja szkoleń dla kadry pedagogicznej województwa opolskiego i młodzieży oraz koordynacja projektów „Unsung Heroes” w ramach współpracy z centrum edukacyjnym the Lowell Milken Center  w Fort Scottt (Kansas, USA), Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Opolu, 2014 –2016.

Wystąpienie podczas konferencji podsumowującej projekt Stowarzyszenia Amnesty International „Razem mamy siłę: Stop dyskryminacji!”, Warszawa, 08.04.2016.

Wystąpienie podczas Kongresu Kobiet, udział w panelu: edukacja obywatelska, 13.05.2016.

Wystąpienie podczas dyskusji panelowej Dyskryminacja kobiet na rynku pracy, Laboratorium Zmiany, Opole, 23.03.2016.

Przeprowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych dla młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu, 28.01.2016.

Przeprowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych dla młodzieży III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, 06.03. 2016.

Udział w debacie w ramach projektu Fundacji Humanity in Action Polska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy “Polis” pt. “Start-up! Laboratoria akcji i idei przeciw mowie nienawiści”, Opole, 12.01.2016.

Prowadzenie części seminarium Teaching about the Holocaust, ZNP, GEW Hauptvorstand, Israeli Teachers‘ Union, Kraków, 26.01. 2016.

Prowadzenie części seminarium Teaching about the Holocaust after 70 years – Experiences from classrooms and good practices“, ZNP, GEW Hauptvorstand, Israeli Teachers‘ Union, Kraków, 27-28.01. 2015.

Wystąpienie podczas konferencji Przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole w kontekście wymagań nadzoru pedagogicznego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Zielonej Górze przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, Zielona Góra, 02.06.2015.

Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek Krytyczna analiza podręczników, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wilga, 18. 10. 2015.

Wykład podczas I Opolskiej sesji nauczycieli bibliotek szkolnych i pedagogicznych pt. „Czytam, więc jestem”, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Opolu, 29.09.2015.

Prowadzenie warsztatów Metoda projektu w nauczaniu, Technical and Business School Brno, Brno, Czechy, 01.10.2015

Wykład otwarty dla społeczności akademickiej Jak uczymy o Innych?, Koło Naukowe Psychologów UO, 18.11. 2015.

Prowadzenie warsztatów Kiedy to sią zaczyna…,czyli kulturowe przyczyny przemocy wobec kobiet, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna, Opole, 8.12. 2015.

Udział w dyskusji panelowej podczas konferencji Historia Ireny Sendler – Przeszłość i Teraźniejszość, Dyrekcja Okręgowego Służby Więziennej w Opolu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, Oddział Zewnętrzny w Turawie, 11.12. 2015.

Udział w dyskusji panelowej podczas konferencji Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, 10.12.2014.

Udział w konferencji Annual EU Meeting of the Israeli-European Policy Network. The future of Youth in Europe and Israel. Social Exclusion and the Quality of Democracy, Uniwersytet Monachijski, Center for Political Economics, Centre for International Relations, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa, 02-03. 07. 2014

Prowadzenie części seminarium Edukacja o Holokauście, ZNP, GEWHauptvorstand, Israeli Teachers‘ Union, Warszawa, 28-29.01. 2014

Wystąpienie podczas konferencji Historia a prawa człowieka: pamięć, edukacja i aktywizm, Fundacja Ośrodka KARTA (Warszawa), Fundacja Humanity in Action Polska (Warszawa), Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (Berlin) Oświęcim, 25.01.2014.

Przeprowadzenie warsztatów w Dniu Projektów w Zespole Szkół w Dobrodzieniu, 09.04. 2014.

Wystąpienie podczas spotkania alumnów – uczestników programów stypendialnych USA, Kraków, 25.01.2014.

Udział w Laboratorium wiedzy i dobrych praktyk, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Krasnogruda 23-25. 05. 2014.

Udział w konferencji 4th International Conference on Holocaust Research (“The People’s Community”) – The Community of Exclusion. Post-1933 Radicalisation in Germany. Konferencja została zorganizowana przez Federal Agency for Civic Education, Uniwersytet we Flensburgu i Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Berlin, 26-30. 01. 2013

Udział w konferencji Breaking the Walls of Silence: Addressing Homophobia and Transphobia in Education, Kampania Przeciw Homofobii, Centrum Informacji Legebitra (Słowenia) oraz LGBT Youth Scotland, Lubljana, Słowenia, 18-21. 02. 2013.

Wystąpienie podczas konferencji Jak uczyć i rozmawiać o ksenofobii, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Fundacja im. R. Luksemburg, Warszawa, 22.04.2013.

Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek Metody przeciwdziałania współczesnym podziałom i wykluczeniu w praktyce szkolnej. Szkoła przeciw ksenofobii – propozycje działań, przeszkody i sposoby ich pokonywania, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Fundacja im. R. Luksemburg, Warszawa, 22.04.2013.

Wystąpienie podczas konferencji Dorosły w świecie praw człowieka, PSP im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi, Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Opole, 24.04.2013.

Udział jako zaproszona ekspertka w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, Kancelaria Przewodniczącego Rady Ministrów, Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania, Warszawa, 17.07.2013.

Udział jako zaproszona ekspertka w dyskusji panelowej w Muzeum Historii Żydów Polskich, debata, Warszawa 27.04.2013.

Udział w dyskusji panelowej w Muzeum Historii Żydów Polskich w związku z wydaniem polskiej wersji książki „Życie w słoiku” z udziałem autora –J. Mayera i E. Ficowskiej, Warszawa, 07.05.2013.

Udział jako zaproszona ekspertka w spotkaniu dotyczącym edukacji antydyskryminacyjnej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Warszawa, 12. 09. 2013.

Udział jako zaproszona ekspertka w seminariach Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa, 17.12. 2013, 14 03.2012.

Warsztaty dla młodzieży i nauczycieli I LO im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu związane z realizacją projektu pt. „Unsung heroes”, XII 2012 – III 2016 r.

Prowadzenie dwóch sesji warsztatowych podczas konferencji Dzieci i prawa społeczne – elementarz Korczaka, Rada Europy, Centrum Edukacji Obywatelskiej w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Dziecka Warszawa, 30.11.2012-02.12.2012.

Wykład i prowadzenie dyskusji podczas Dnia Tolerancji w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie, 16.11.2012.

Udział w seminarium Centropa Polish Seminar, Centropa, Muzeum Żydowskie Galicja, Departament Stanu USA, Fundacja Friedricha – Eberta, The Taube Foundation for Jewish Life & Culture, Kraków, 23-25.03. 2012.

Udział w konferencji Dobrzy ludzie w czasach zła – Irena Sendlerowa – uczenie o wartościach w szkole, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce, Fundacja im. R. Luksemburg, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych, Warszawa 12.03. 2012.

Wykład dla społeczności akademickiej UO, Prawa człowieka, postawy wobec Holocaustu, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa -ELSA OPOLE UO Opole, 10.12. 2012.

Wystąpienie podczas konferencji Konferencja Edukacja do równości – równość w edukacji, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundacja S. Batorego, Warszawa, 11.05.2011.

Wystąpienie podczas konferencji Zmierzając ku równemu traktowaniu pracowników LGBT w Europie Środkowo-Wschodniej, Kampania przeciw Homofobii, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa, 14-15.07. 2010.

Wystąpienie podczas konferencji Stowarzyszenia Kampania przeciw Homofobii, Poznańskiego Centrum Praw Człowieka przy Instytucie Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa, 16.10.2009.

Wystąpienie podczas Kongresu Kobiet, udział w panelu: dyskryminacja w edukacji, Warszawa, 19.06.2010.

Wystąpienie podczas konferencji Konferencja Przemoc wobec dzieci, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Uniwersytet Opolski, Opole, 24.03.2010.

Przeprowadzanie zajęć warsztatowych i udział w panelu dyskusyjnym podczas Dni Praw Człowieka w Warszawie, 5.12.2009.

Udział w szkoleniu dla nauczycieli i edukatorów Strategies and Practical Tools Challenging Homophobia and Tender-based Disctrimination in Formal and Non-formal Education for Teachers and Trainers w ramach programu Socrates-Comenius, Kommunikation und Bildung, Berlin, 25-30.01. 2009.

Prowadzone zajęcia

Pedagogika porównawcza

Pedeutologia

Historia wychowania

Intercultural issues in the global world I

Intercultural issues in the global world II (advanced)

Interpersonal skills – practical workshop

Gender issues in Eastern European countries

Project Based Learning

Doradztwo zawodowe w Unii Europejskiej

Funkcjonowanie dziecka w rodzinie problemowej

Wyzwania związane z różnorodnością kulturową w pracy wychowawcy i terapeuty

Patologie społeczne i ich profilaktyka

Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

Zagrożenia funkcjonowania rodziny

Seminarium dyplomowe

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close