dr Nowak – Wolna Krystyna

Zakład Kulturowych Podstaw Edukacji

kontakt :

konsultacje :

no_face

Zainteresowania naukowe

Doktor KRYSTYNA NOWAK-WOLNA jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Kultury Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu oraz Podyplomowe Studium Logopedii UMCS w Lublinie. Interesują ją następujące obszary badawcze: logopedia (przede wszystkim zagadnienia tzw. logopedii artystycznej);

sztuka żywego słowa;

historia oraz teoria teatru;

teoria i praktyka wychowania estetycznego i wychowania przez sztukę, w tym terapeutyczne możliwości sztuki.

Lata 2005-2010: wybrane publikacje

K.Nowak-Wolna, W kręgu edukacji, teatru i sztuki żywego słowa. Studia i szkice, Opole 2005.

K.Nowak-Wolna, Ludyczne źródła sztuki recytacji, „Zabawy i Zabawki”, Kielce, nr 1- 4/2006.

K.Nowak-Wolna, U źródeł europejskiego dramatu i teatru. Teatr starożytnej Grecji: tragedia, [w:] J. Rostropowicz, Studia nad kulturą antyczną, t.3, Opole 2007.

K.Nowak-Wolna, Wokół zagadnień wychowawczego oddziaływania dramatu, „Pedagogika Kultury” t. 3, Lublin 2007.

K.Nowak-Wolna, Analiza wytworu jako metoda badania twórczości artystycznej, [w:] W. Sacher (red.), Obszary badań naukowych w edukacji artystycznej, Bielsko-Biała 2007.

K.Nowak-Wolna, The educational activity of Związek Teatrów i Chórów Włościańskich (The Union of Country-Folk Theaters and Choirs), [w:] E. Sapia-Drewniak, J. Piechnik-Borusowska, Contribution of Educational Societes to the Development of the European Culture, Opole 2008.

K.Nowak-Wolna, Rozumienie jako metoda badania rzeczywistości wychowawczej, „Pedagogika Kultury” t. 4, Lublin 2008.

K.Nowak-Wolna, Sztuka, wychowanie, terapia, „Szkoła Specjalna”, Warszawa, nr 4/2008.

K.Nowak-Wolna, Wiejska młodzież Opolszczyzny. Venkovská mládež opolsko Slezska, [w:]

J. Kosowska-Rataj, E. Nycz (red.), Identita a tolerance, [w:] Edukacyjny wymiar tożsamości kulturowej. Raporty z badań. Výchovnĕ vzdĕlávací rozmĕr kulturní identity. Zprávy z výzkumu, Opole 2008. K.Nowak-Wolna, A. Kącki, Młodzież Opolszczyzny: tolerancja – tożsamość – bycie obywatelem, [w:] J. Kosowska-Rataj, E. Nycz (red.), Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego, Opole 2008.

K.Nowak-Wolna, Cypriana Norwida słowo i druk, „Stylistyka” , Opole, nr XVIII/2009.

K.Nowak-Wolna, Działalność oświatowa Związku Teatrów i Chórów Włościańskich we Lwowie, [w:] E. Sapia-Drewniak (red.), Towarzystwa społeczne i ich działalność oświatowa. Konteksty historyczne i teraźniejszość, Dąbrowa Górnicza 2009.

K.Nowak-Wolna, Klasyczna teoria dramatu i jej wychowawcze implikacje, „Kwartalnik Pedagogiczny”, Warszawa, nr 1(211)/2009.

K.Nowak-Wolna (red.), Podstawy komunikacji językowej i jej zaburzenia, Opole 2010.

K.Nowak-Wolna, Rozmowy istotne. Teatr „Fieter”, „Strony” 1/2010.

K.Nowak-Wolna, Badanie wartości uczestnictwa młodzieży i dorosłych w sztuce, [w:] W. Sacher (red.), Wybrane problemy badań naukowych z zakresu edukacji artystycznej, Bielsko-Biała 2010.

K.Nowak-Wolna, Alfred Wolny, Wielokulturowy wymiar polskiego środowiska literackiego na Zaolziu, [w:] B. Cimała i J. Kwiatek (red.), Regionalizm, kultura i oświata regionalna, Opole 2010.

Prowadzone zajęcia

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close