dr Krasnodębska Anna

Zakład Pedagogiki Ogólnej

kontakt : akrasnodebska@uni.opole.pl

konsultacje :

no_face

Zainteresowania naukowe

pedagog, socjolog, dr nauk humanistycznych. Stypendystka Fundacji Kruppa (Niemcy). Autorka około 70 artykułów (publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych) 3 publikacji książkowych: (1997), Orientacje aksjologiczne młodzieży akademickiej. Z badań nad studentami uczelni opolskich; (2008) Preferencje zawodowe opolskich studentów a kwestia zagranicznych migracji zarobkowych; (2009) Badanie oczekiwań pracodawców wobec potencjalnych pracowników ich umiejętności i kwalifikacji w kontekście zjawiska migracji oraz współredaktorka 2 publikacji. Kierownik 2 projektów unijnych i 1 grantu indywidualnego. Wybrane artykuły: Znaczenie zagranicznych migracji zarobkowych w ocenie kobiet z Opolszczyzny [w:] „Studia Socjologiczne” 4/2009; Doświadczenia emocjonalne kobiet pracujących za granicą. Wspomnienia i refleksje migrantek z województwa opolskiego, w: „Opuscula Sociologica” 2013 nr 2; Rola kobiety w ocenie opolskich migrantek. Spojrzenie matek i córek, w: „Studia Migracyjne Przegląd-Polonijny” 2/2013. PAN, Komitet Badań nad Migracjami Wydawnictwo PAN WDN; Migracje i ich skutki w obszarze życia rodzinnego. Z doświadczeń opolskich migrantek Studia Migracyjne OBM Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013; Spotkanie z inną kulturą w ocenie migrantek z Opolszczyzny, [w:] Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych, red. J. Muszyńska, W. Danilewicz, T. Bajkowski, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2013

Promotorka kilkudziesięciu prac magisterskich i około 100 prac licencjackich. Udział i współpraca z międzynarodową grupą badawczą LOSS Local Organisations of Social Services, z Ośrodkiem Badań nad Migracją w Warszawie, członek IOM Międzynarodowej organizacji d/s Migracji, Członek PAN oddział w Katowicach. Dodatkowe kwalifikacje 1997- ukończony kurs „Trening dla Trenerów ” dotyczący komunikacji treningu interpersonalnego, pracy z grupą, treningu asertywności rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem negocjacji nastawionych na współpracę i mediacje. Certyfikat i tytuł Animatora Rozwoju Podmiotowości dotyczący działań twórczych, świadomości procesu grupowego. Zainteresowania badawcze: świat wartości młodzieży, kobiet ich orientacje życiowe preferencje zawodowe oraz funkcjonowanie w rodzinie- mieszczące się w ramach pedagogiki społecznej, socjologii migracji, antropologii, pracy socjalnej. W ramach prac magisterskich i licencjackich realizacja tematów mieszczących się w takiej problematyce jak: migracje zarobkowe ich skutki dla rodziny małżeństwa, strategie i sposoby funkcjonowania migrantów w kraju przyjmującym i rodzimym, uzależnienia i patologie współczesnej młodzieży, subkultury młodzieżowe, orientacja zawodowa i przygotowanie do zawodu młodzieży, rola doradcy zawodowego w wyborze zawodu, sposoby funkcjonowania skazanych.

Proponowane obszary tematyczne prac magisterskich i licencjackich

Migracje rodziców a problemy dydaktyczno wychowawcze ich dzieci Funkcjonowanie rodziny migranckiej Dzieci emigrantów ich procesy adaptacyjne w obszarze szkoły, b) środowiska rówieśników Strategie wychowawcze migrujących rodziców ( transnarodowe macierzyństwo) Rodzina emigrancka Problemy wychowawcze i edukacyjne związane z imigrantami Sposoby adaptacji dzieci z rodzin reemigrantów Przemoc i agresja w szkole i środowisku pozaszkolnym Preferencje kulturowe współczesnej młodzieży Sytuacje imigrantów i ich rodzin Praca i jej znaczenie w życiu młodego człowieka (sposoby przygotowania do pracy) Problemy współczesnej rodziny Funkcjonowanie dzieci samotnych matek Skazani ich sposoby przygotowania się do życia na wolności Uczeń we współczesnej szkole

 

Prowadzone zajęcia

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close