dr Janik – Komar Joanna

Katedra Edukacji Ustawicznej

kontakt : joanna.janik@uni.opole.pl

konsultacje :

no_face

Zainteresowania naukowe

Koncentrują się wokół problematyki gerontologicznej i andragogicznej. Szczególną uwagę poświęca problemom, potrzebom i aktywności osób starszych, ich wizerunkowi i miejscu we współczesnym społeczeństwie. Interesującą kwestią są także instytucje wspierające osoby starsze zarówno w kwestii opieki jaki i zagospodarowania czasu wolnego. Obszarami jej działalności naukowej i praktycznej są także zagadnienia związane z czasem wolnym i pozaszkolną aktywnością kulturalno-oświatową młodzieży i osób dorosłych.

Dorobek naukowy

Książki:

E. Sapia-Drewniak, J. Janik-Komar, Uniwersytety ludowe i inne formy oświaty dorosłych, Opole 2010 r.

Joanna Janik-Komar, Uniwersytet Ludowy w Błotnicy Strzeleckiej w latach 1946-1998, Wydawnictwo UO, Opole 2008

A.Weissbrot-Koziarska, J.Janik, Profesjonalizm zawodu nauczyciela. Konteksty teoretyczne i empiryczne, Opole 2006r.

ARTYKUŁY:

Teatr w Uniwersytecie Ludowym w Błotnicy Strzeleckiej, [w:] Wybrane problemy uczestnictwa i upowszechniania kultury na Opolszczyźnie, (red.) Sapia- Drewniak E., Opole 2005

Nauczyciel – wychowawca w uniwersytecie ludowym, [w:] (red.) A.Weissbrot-Koziarska, J.Janik, Profesjonalizm zawodu nauczyciela. Konteksty teoretyczne i empiryczne, Opole 2006r.

Joanna Janik-Komar, Rola grup samopomocowych w społecznym przystosowaniu osób starszych [w:] Wolontariat i samopomoc – podstawowe wymiary solidarności w społeczeństwie ryzyka, P. Sikora (red.), Uniwersytet Opolski, Opole 2007

Joanna Janik-Komar, Słuchacze Uniwersytetów Ludowych jako uczestnicy edukacji ustawicznej, [w:] Szkoły wyższe – ważny etap uczenia się przez całe życie. Teoria i praktyka (red.) S. Kaczor, D. Widelak, WSZiA, Opole 2008 r.

Uniwersytet ludowy w kształtowaniu środowiska lokalnego. Konteksty historyczne i teraźniejszość, Opole-Błotnica Strzelecka, 05.-06.06.2008, Rocznik Andragogiczny 2008

Działalność kulturalno-oświatowa Uniwersytetu Ludowego w Błotnicy Strzeleckiej [w:] E. Sapia-Drewniak, J. Janik-Komar, Uniwersytety ludowe i inne formy oświaty dorosłych, Opole 2010 r.Teatr w Uniwersytecie Ludowym w Błotnicy Strzeleckiej, [w:] Wybrane problemy uczestnictwa i upowszechniania kultury na Opolszczyźnie, (red.) Sapia- Drewniak E., Opole 2005

Nauczyciel – wychowawca w uniwersytecie ludowym, [w:] (red.) A.Weissbrot-Koziarska, J.Janik, Profesjonalizm zawodu nauczyciela. Konteksty teoretyczne i empiryczne, Opole 2006r.

Joanna Janik-Komar, Rola grup samopomocowych w społecznym przystosowaniu osób starszych [w:] Wolontariat i samopomoc – podstawowe wymiary solidarności w społeczeństwie ryzyka, P. Sikora (red.), Uniwersytet Opolski, Opole 2007

Joanna Janik-Komar, Słuchacze Uniwersytetów Ludowych jako uczestnicy edukacji ustawicznej, [w:] Szkoły wyższe – ważny etap uczenia się przez całe życie. Teoria i praktyka (red.) S. Kaczor, D. Widelak, WSZiA, Opole 2008 r.

Joanna Janik-Komar, Działalność kulturalno-oświatowa Uniwersytetu Ludowego w Błotnicy Strzeleckiej, [w:] red. E.Sapia-Drewniak, J. Janik-Komar, Uniwersytety ludowe i inne formy oświaty dorosłych. Opole. 2010r.

Joanna Janik-Komar, Szkolnictwo dla dorosłych na Opolszczyźnie, red. A. Śliz, M. Kalski, Edukacja formalna osób dorosłych w województwie opolskim, Katowice-Opole 2010r.

Działalność kulturalno-oświatowa Uniwersytetu Ludowego w Błotnicy Strzeleckiej, [w:] Edukacja dorosłych wobec wykluczenia: przeszłość i teraźniejszość, Warszawa. 2012r.

Prowadzone zajęcia

andragogika

gerontologia społeczna

geragogika

starość jako obszar pracy socjalnej

instytucjonalne formy wsparcia osób starych

wolontariat

działalność pożytku publicznego i wolontariat – podstawy prawne i charakterystyka socjologiczna

organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego

hospitacje terenowe

praktyki śródroczne

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close