dr hab. Sikorski Wiesław, prof UO

Katedra Pedagogiki Społecznej

kontakt: sikorski@uni.opole.pl

konsultacje :

no_face

Zainteresowania naukowe

aspiracje młodzieży agresja i przemoc w szkole psychoterapia w edukacji i wychowaniu bezsłowne komunikowanie się w relacji pedagogicznej

Dorobek naukowy

ainteresowania naukowe:

I. Prace zwarte:

Sikorski W. (2005). Aspiracje. Studium psychologiczne i socjopedagogiczne, Nysa,

Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, ss.154.

Sikorski W.(2005). Psychoterapia. Wybrane formy i techniki, Nysa, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, ss.166.

Sikorski W.(2005). Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej, Kraków, Oficyna wydawnicza „Impuls”, ss. 381, (2 wyd. – 2007).

Sikorski W.(2009). Werbalne i niewerbalne oddziaływania w psychoterapii, Warszawa, Difin, ss. 334.

Podgórecki J., Sikorski W. (2010). Zastosowania komunikacji społecznej w procesach edukacyjnych (Application communication in educational processes), Gorno-Ałtajsk, MHKO, ss.178.

II. Rozdziały w książkach

Sikorski W. (2006). Techniki terapii grupowej dzieci i młodzieży oparte na graniu ról, (w:) Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 11-47.

Sikorski W. (2010). Komunikacja i zachowania niewerbalne wyzwalające i potęgujące konflikty w szkole, (w:) Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież?, D. Borecka-Biernat (red.), Difin, Warszawa, s. 59-77.

Sikorski W. (2010). Konflikty w rodzinie uwarunkowane wadliwą komunikacją, (w:) Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież?, D. Borecka-Biernat (red.), Difin, Warszawa, s. 116-134.

III. Artykuły

Sikorski W. (2005). Reteaching w pracy z uczniami z osłabioną percepcją sensoryczną, [w:] Dysleksja rozwojowa. Obszary trudności, (red.) Ewa Jędrzejowska, Brzeg, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, s.52-60.

Sikorski W. (2005). Warsztaty terapii zajęciowej, [w:] Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, (red.) J. Brągiel, S. Badora, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 245-256.

Sikorski W. (2005). Pigmaliona efekt, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. IV, s. 375-376.

Sikorski W.(2005). Podwójne związanie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 481-483.

Sikorski W.(2005). Proksemika, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. IV, s. 984-990.

Sikorski W. (2005). Psychoanaliza, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. IV, s. 1157-1166.

Sikorski W. (2005). Psychodrama w szkole, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. IV, s. 1174-1176.

Sikorski W. (2005). Psychofizyczny paralelizm, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. IV, s. 1177.

Sikorski W. (2005). Psychoterapia, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. IV, s. 1258-1271.

Sikorski W. (2005). Psychoterapia w szkole, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. IV, s. 1271-1282.

Sikorski W. (2005). Podmiotowość w procesie nauczania, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. IV, s. 454-456.

Sikorski W. (2006). Gdy gesty mówią: pragnę, „Charaktery”, 6, s. 22-25.

Sikorski W. (2006). Magiczna moc dotyku, „Charaktery”, 8, s. 22-25.

Sikorski W.(2006), Nasz wymowny wzrok, „Charaktery”, 11, s. 26-29.

Sikorski W. (2006). Komunikaty paralingwistyczne w dialogu terapeutycznym, Opieka, Wychowanie, Terapia”, 1-2, s. 13-19.

Sikorski W. (2006). Mowa ciała w klasie, „Psychologia w Szkole”, 4, s. 39-48.

Sikorski W. (2006). Regresja, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 147-153.

Sikorski W. (2006). Relaksacja progresywna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 196-197.

Sikorski W. (2006). Rogers Carl Ransom, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 415-420.

Sikorski W. (2006). Rysowanie, rysunek dziecka, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 545-552.

Sikorski W. (2006). Rysunek terapeutyczny, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 564-566.

Sikorski W. (2006). Salutogeneza, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 584-590.

Sikorski W. (2006). Skala reakcji na stres, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 776-778.

Sikorski W. (2006). Skinner Burrhus Frederick, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 780-784.

Sikorski W. (2006). Strategie interwencji kryzysowej, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 1028-1034.

Sikorski W. (2006). Stres a przemoc w rodzinie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 1044-1047.

Sikorski W. (2006). Stres pourazowy u dzieci, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. V, s. 1047-1053.

Sikorski W. (2007). Gdy gesty mówią pragnę, „Style i Charaktery”, 1, s. 64-67.

Sikorski W. (2007). Skinner i jego maszyny uczące, „Psychologia w Szkole”, 2, s. 97-104.

Sikorski W. (2007). Oddziaływania niespecyficzne w pracy wolontariusza, [w:] Wolontariat i samopomoc – podstawowe wymiary solidarności w społeczeństwie ryzyka, (red.) P. Sikora, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 69-80

Sikorski W. (2007). Terapia poznawcza (kognitywna), [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 651-655.

Sikorski W. (2007). Terapia racjonalno-emotywna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 657-659.

Sikorski W. (2007). Trening psychologiczny, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 799-806.

Sikorski W. (2007). Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 944-949.

Sikorski W. (2007). Syndrom niewybaczonej krzywdy, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 77-81.

Sikorski W. (2007). Terapia rodziny – włączanie dzieci, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 662-668.

Sikorski W. (2007). Terapia grupowa, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 634-640.

Sikorski W. (2007). Technika genogramu, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 514-517.

Sikorski W. (2007). Testy psychologiczne rysunkowe, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 688-694.

Sikorski W. (2007). Terapeutyczny teatr playbacku, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 618-620.

Sikorski W. (2007). Teoria atrybucji, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 561-566.

Sikorski W. (2007), Sygnały wokalne w relacji pedagogicznej, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VI, s. 58-63.

Sikorski W. (2008). Skup się na uczniu, (w:) „Psychologia w Szkole”, 1, s. 103-110.

Sikorski W. (2008). Obszary oddziaływań rodziny na aspiracje edukacyjne dzieci, [w:] Rodzinne uwarunkowania rozwoju dzieci z problemami edukacyjnymi, (red.) J. Żarczyńska-Hyla, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s.123-136.

Sikorski W. (2008). Komunikacja interpersonalna i asertywność w pracy, (w:) Wiedza drogą do sukcesu czyli jak skutecznie kreować własną ścieżkę kariery, (red.) T. Malczyk, B. Kozak, Nysa, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Nysie, s. 41-50.

Sikorski W. (2008). Wadliwa komunikacja w rodzinie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s. 12-18.

Sikorski W. (2008). Warsztaty terapii zajęciowej, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s. 33-38.

Sikorski W. (2008). Wielorakie inteligencje, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s. 104-107.

Sikorski W. (2008). Wielozmysłowe nauczanie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s. 107-110.

Sikorski W. (2008). Wychowanie kreatywne Neville’a, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s. 396-399.

Sikorski W. (2008). Wychowanie oparte na psychoterapii, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s. 418-425.

Sikorski W. (2008). Zaburzenie afektywne sezonowe, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s.661-664.

Sikorski W. (2008). Zachowania niewerbalne w psychoterapii, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s.693-699.

Sikorski W. (2008). Zmienne i zaniżone aspiracje młodzieży, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s.924-934.

Sikorski W. (2008). Zooterapia, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s.965-972.

Sikorski W. (2008). Życie rodziny – fazy cyklu rozwojowego, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, Warszawa , Wydawnictwo Akademickie „Żak”, t. VII, s.1043-1050.

Sikorski W. (2008). Komunikacyjne znaczenie zachowań niewerbalnych w pracy socjalnej, [w:] Posuzovani zitovni situace v socialni praci, (red.) R. Janebova, M. Smutek, Hradec Kralove, Wydawnictwo Univerzita Hradec Kralowe, s. 274- 280.

Sikorski W. (2009). Znudzeni szarą klasą, „Psychologia w Szkole”, 1, s. 109-115.

Sikorski W. (2009). Trening psychologiczny w pracy z uczniami, „Edukacja i Dialog”, 5, s. 46-50.

Sikorski W. (2009). Funkcje komunikacji niewerbalnej w pracy nauczyciela, [w:] Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji a kompetencje nauczyciela, (red.) K. Czerwiński, W.J. Maliszewski, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 102-114.

Sikorski W. (2009). Techniki psychoterapii stosowane w szkole, [w:] „Edukacja i Dialog”, 09-10, s. 48-51.

Sikorski W. (2010). Wadliwa komunikacja przyczyną konfliktów młodzieży (realia a rzeczywistość)”, [w:] Щудло, С. (red.) Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Дрогобич: ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА, s. 351-363.

Sikorski W. (2010). Etyczny wymiar komunikacji niewerbalnej pracownika socjalnego (Ethis dimension of nonverbal communication of social worker), [w:] Kappl M., Smutek M., Teuhlarova (red.) Etika socialni prace. Hradec Kralove: Wydawnictwo Univerzita Hradec Kralowe, s. 384-393.

Sikorski W. (2010). Komunikacja niewerbalna – definicje, właściwości i rodzaje, [w:] Podstawy komunikacji językowej i jej zaburzenia, (red.) K. Nowak-Wolna, Opole, Agencja Wydawniczo-Reklamowa K&R, s. 64-80.

Sikorski W. (2010). Znaczenie komunikacji paralingwistycznej w pracy nauczyciela, [w:] Wielowymiarowość zarządzania i komunikacji społecznej w szkole, (red.) K. Czerwiński, J. Kubiczek, B. Kutrowska, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 224-235.

Sikorski W. (2010). Kroki mówią, „Charaktery”, nr 10, s.36-39.

Sikorski w. (2010). Trening zachowań niewerbalnych osób po doznanym lewostronnym udarze mózgu, „Psychoterapia”, nr 2(153), s. 69-81.

 

Prowadzone zajęcia

Trening umiejętności terapeutycznych

Socjoterapia

Psychopatologiczne podstawy terapii

Podstawy socjoterapii

Kontraktter

Psychopedagogika rozwoju dziecka.

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close