dr Franczyk Agnieszka

Katedra Pedagogiki Społecznej

kontakt: afranczyk@uni.opole.pl

konsultacje : czwartki 13.00-15.00, pokój 301

franczyk

Zainteresowania naukowe

rodzina, jakość związków małżeńskich, rozwijanie umiejętności psychospołecznych, placówki socjalizacyjne i metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Dorobek naukowy

Kalicińska A., Educational and professional aspirations of children from foster families, [w:] A. Bokszczanin (red.), Social Change in Solidarity: Community Psychology Perspectives and Approaches, Wyd. UO, Opole 2007, s. 177-182. ISBN: 978-83-7395-264-5.

Kalicińska A., Jak młodzież gimnazjalna spędza wakacje? Doniesienie z badań, „Opieka Wychowanie Terapia” 2007, nr 1-2, 40-41.

Kalicińska A., Znaczenie ojca w procesie wychowania dziecka [w:] B. Piątkowska (red.), Czas na wychowanie, główne konteksty i uwarunkowania, Wyd. PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2009, s. 253-258. ISBN: 978-83-88425-78-3.

Brągiel J., Kalicińska A., Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Opolskiego, „Pedagogika społeczna” 2010, nr 1(35), s. 72-75.

Brągiel J., Kalicińska A., Kaniok, Udział ojców w opiece i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym, [w:] Rodzina w nurcie współczesnych przemian, D. Krok, P. Landwójtowicz (red.), Wyd. UO, Opole 2010, s. 221-230. ISBN: 978-83-6175-644-6.

Kalicińska A., Polityka samorządów lokalnych wobec rodziny na przykładzie wybranych miast Polski, Materiały szkoleniowe Okręgowego Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej Civitas Christiana „Ephphetha – otwórz się” 2010, nr 3(42), s. 15-28.

Franczyk A., Kaszubska P., Pańków W., Lekcja Starego Doktora, „INDEKS” 2012, nr 5-6, s. 93-95.

Franczyk A., Recenzja: Social Work in Adult Services in European Union. Selected Issues and Experiences, eds. J. Brągiel, I. Dąbrowska-Jabłońska, M. Payne, College Publications, London 2011, 207 ss. [w:] Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, J. Brągiel, B. Górnicka (red.),  Wyd. UO, Opole 2012, s. 435-439. ISBN: 978-83-7395-505-9.

Franczyk A., Edukacyjno-zawodowe aspiracje dzieci z rodzin zastępczych, [w:] Pedagogiczne refleksje. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Józefie Brągiel, B. Górnicka, A. Kurcz (red.), Wyd. UO, Opole 2012, s. 393-410. ISBN: 978-83-7395-536-3.

Franczyk A., Kaszubska P., Pańków W., Relacja z Dnia Korczakowskiego, „Modelowe Nauczanie” 2012, nr 3-4, s. 111-114.

Franczyk A., Rodzicielstwo po stracie dziecka nienarodzonego, [w:] Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, J. Brągiel, P. E. Kaniok, A. Kurcz (red.), Wyd. UO, Opole 2013, s. 385-389. ISBN: 978-83-7395-526-4

Franczyk A., Asertywny rodzic – asertywne dziecko. Kształtowanie wybranych kompetencji rodzicielskich, [w:] Rodzicielstwo w sytuacji dezintegracji rodziny i możliwości wspomagania rodziców, J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Wyd. UO, Opole 2014, s. 243-252. ISBN: 978-83-7395-607-0.

Franczyk A., Recenzja książki: Barbara Smolińska-Theiss, Korczakowskie narracje pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, 260 ss. [w:] Rodzicielstwo w sytuacji dezintegracji rodziny i możliwości wspomagania rodziców, J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Wyd. UO, Opole 2014, ss. 273-275. ISBN: 978-83-7395-607-0.

Franczyk A., Zastosowanie dramy w profilaktyce narkotykowej na przykładzie projektu „Nie potykaj się”, [w:] Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, S. Neslušanová, I. Emmerová, E. Jarosz (red.), Institut Mezioborových Studií, Brno 2014, s. 166-172. ISBN: 978-80-88010-01-2.

Franczyk A., Beuth B., Podstawy wykorzystywania technik opartych na wchodzeniu w role w pracy z grupą, [w:] Arteterapia w nauce i praktyce. Teoria – rozwój – możliwości, A. Glińska-Lachowicz (red.), Wyd. UO, Opole 2015, s. 207-218. ISBN: 978-83-7395-652-0.

Franczyk A., Poczucie sieroctwa duchowego jako efekt zaniedbania, „Kultura – Przemiany – Edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne” 2015, tom III, s. 181-190. ISBN: 978-83-7996-253-2. ISSN: 2300-9888

Franczyk A., Beuth B., Techniki oparte na wchodzeniu w rolę w warsztatowej pracy z grupą, [w:] Arteterapia w działaniu. Propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych A. Glińska-Lachowicz (red.), Difin, Warszawa 2016, s. 46-53. ISBN: 978-83-8085-022-4.

Franczyk A., Asertywność w pracy socjalnej i terapeutycznej [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Wyd. UO, Opole 2016, s. 9-14. ISBN: 978-83-7395-698-8.

Franczyk A., Trening interpersonalny [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Wyd. UO, Opole 2016, s. 157-160. ISBN: 978-83-7395-698-8.

Franczyk A., Jakość związków małżeńskich wychowanków domów dziecka, Wyd. UO, Opole 2016, ss. 222. ISBN: 978-83-7395-714-5. ISSN: 1233-6408.

okladka-ksiazki

Franczyk A., Jakość związku małżeńskiego a wspomnienia domu rodzinnego, [w:] Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny, J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Wyd. UO, Opole 2017, s. 199-210. ISBN: 978-83-7395-756-5.

Prowadzone zajęcia

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika społeczna

Socjoterapia

Metody pracy z grupą

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Trening umiejętności terapeutycznych

Trening interpersonalny

Trening asertywności

Trening efektywnej komunikacji

Techniki relaksacyjne

Techniki negocjacji i mediacji

Psychologia wychowawcza

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close