W ramach międzynarodowej współpracy delegacja Instytutu Nauk Pedagogicznych w osobach: Dyrektor ds. kształcenia i studentów dr Eweliny Koniecznej, wykładowcy dr Anny Glińskiej-Lachowicz oraz studentów Ewy Benskiej i  Pawła Cieśli uczestniczyła w warsztatach naukowo dydaktycznych, odbywających się w ramach konferencji. „Ryzykowne zachowania w wirtualnym środowisku i możliwości ich profilaktyki w krajach V4”, zorganizowanej w Uniwersytecie Medycznym w Bańskiej Bystrzycy w dniach 23-25 maja 2018 r.

Wspólna konferencja, podsumowująca realizację międzynarodowego grantu badawczego stała się płaszczyzną wymiany myśli, doświadczeń i wniosków, będących wynikiem prowadzonych przez ośrodki krajów V4 badań naukowych. Międzynarodowe spotkanie naukowe zostało uroczyście otwarte przez główną koordynatorkę projektu – doc. PhDr. Miriam Niklovą, PhD, po czym przedstawiciele wszystkich uczelni, zaangażowanych w realizację wspólnego grantu badawczego wygłosili swoje referaty wprowadzające zebranych uczestników w tematykę projektu. Z ramienia Instytutu Nauk Pedagogicznych – dr Ewelina Konieczna przedstawiła referat dotyczący krajowej profilaktyki zagrożeń dotykających  dzieci i młodzież w przestrzeni wirtualnej. Następnie rozpoczęły się bloki warsztatowe, w których uczestnicy mogli zapoznać się z elementami edukacji medialnej (Mgr. Pavel Izrael, PhD.) oraz aspektami przestępczości
w świecie wirtualnym (Ing. Jaroslav Oster). Doc. PhDr. Miriam Niklová PhD., wspólnie ze swoją doktorantką Michaelą Lietavovą, zaprezentowały sposoby zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji, w tym wykorzystywanie specjalnych aplikacji mobilnych, aktywizujących uczniów w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych. Niemniej jednak największym zainteresowaniem uczestników konferencji, cieszyły się warsztaty prowadzone przez dr Annę Glińską-Lachowicz, w trakcie których uczestnicy mogli poznać efektywne metody pracy, związane z wykorzystaniem wartości terapeutycznych sztuki (filmoterapia, choreoterapia i muzykoterapia) w kontekście cyberzagrożeń. W drugim dniu warsztatów naukowo-dydaktycznych mogliśmy zapoznać się m.in. z zagrożeniami, na które narażone są dzieci w wirtualnej rzeczywistości ich konsekwencjami, aspektami świadczącymi o uzależnieniu od mediów wirtualnych, a także najczęściej występującymi aspektami naruszającymi prawa dzieci i uczniów w sieci. Międzynarodowe warsztaty naukowo-dydaktyczne były prowadzone na wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Dzięki wyjazdowi piszący te słowa mogli poznać efektywne sposoby profilaktyki cyberzagrożeń, a także innowacyjne metody pracy z grupą, co może okazać się pomocne w przyszłej pracy zawodowej.

Ewa Benska / Paweł Cieśla

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close