18 maja 2018 r. członkowie Koła Naukowego Pedagogów (zainteresowani zagadnieniami pedagogiki pracy) pod opieką dra Karola Neischa, wspólnie z przedstawicielami Studenckiego Koła Naukowego „Czyste Technologie Energetyczne” z Politechniki Śląskiej – uczestniczyli w ramach wyjazdu studyjnego w XIV Dniach Otwartych Elektrowni Opole, wpisujących się w obchodzony przez elektrownie jubileusz 25-lecia synchronizacji pierwszego bloku elektrowni z Polskim Systemem Elektroenergetycznym. Celem wspólnej wizyty było szczegółowe poznanie procesu wytwarzania energii elektrycznej, a także aspektów związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy.

Zwiedzanie obiektu rozpoczęło się od wysłuchania wystąpienia, przybliżającego ciekawe informacje z historii budowy pierwszych czterech bloków energetycznych, ich uruchomienia i bieżącego funkcjonowania, jak również na podstawie animacji i multimedialnej prezentacji, omówiono proces wytwarzania energii. Dowiedziano się, że Elektrownia wykorzystuje zasoby węgla kamiennego oraz spalanie biomasy do procesu wytarzania energii elektrycznej (na potrzeby krajowego systemu elektroenergetycznego) i cieplnej (przeznaczonej dla lokalnych odbiorców), cechując się jednocześnie zamkniętym układem wody chłodzącej. Zaprezentowano również zestawienie tabelaryczne wydajności obecnych i przyszłych bloków energetycznych (nr 5 i 6), obrazujące poczyniony postęp w procesie pozyskiwania energii i niwelowania strat (prognozowana poprawa ogólnej sprawności cieplej netto z 37,7% na 45,5%), a także pozytywne skutki w kwestii ochrony środowiska regionu. Studenci zapoznali się z kluczowymi urządzeniami i instalacjami energetycznymi, w tym: chłodnie kominowe, kotły energetyczne, turbogeneratory, młyny węglowe oraz zobaczyć centralną nastawnie elektrowni, obsługującą wszystkie 4 bloki energetyczne. W trakcie zwiedzania przewodnicy podkreślali wdrożone działania z zakresu ekologii m.in. zastosowanie nowoczesnych elektrofiltrów, dzięki którym możliwa jest skuteczna redukcja stężenia pyłów w spalinach, jak i instalacje odpowiadające za katalityczne odazotowanie spalin. Oprócz tego mogliśmy zobaczyć postępy na największym w Europie placu budowy, w tym ciekawie przyozdobione chłodnie kominowe, a także charakterystycznie oznaczone nowe bloki energetyczne.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close