SUKCES KOŁA NAUKOWEGO PEDAGOGÓW

W dniu 25 kwietnia w Studenckim Centrum Kultury odbyła się Gala Młodego Naukowca, podsumowująca roczną działalność kół naukowych, zrzeszonych w Forum Studenckiego Ruchu Naukowego.

Wydarzenie co roku stanowi spotkanie młodych pomysłowych ludzi pasjonujących się nauką z przedstawicielami najważniejszych środowisk z terenu Opolszczyzny (władzami uczelni, miasta, regionu, przedstawicielami instytucji kultury i pożytku publicznego). Tegoroczną Galę uświetnił występ znanego popularyzatora nauki i prezentera telewizyjnego – Karola Wójcickiego, a o oprawę muzyczną zadbał zespół B6, znany m.in. z Zimowej Giełdy Piosenki.

W trakcie Gali nagrodzone zostały najbardziej wyróżniające się koła naukowe, przyporządkowane do czterech kategorii, mianowicie nauk humanistyczno-artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, prawno-ekonomicznych i nauk społecznych. Warto podkreślić, że w kategorii nauk społecznych nominowane (wyróżnione i przedstawione w krótkich materiałach filmowych) były aż 2 koła naukowe (z 14 w tej kategorii), działające przy Instytucie Nauk Pedagogicznych – Koło Naukowe Pedagogów (opiekun prof. UO Edward Nycz) i Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Dwa Światy” (opiekun dr Mariusz Snopek).

Z ogromną przyjemnością informujemy, że kolejny raz najlepszym kołem

(pod względem aktywności naukowej, społecznej i środowiskowej)

w kategorii nauk społecznych zostało:

 KOŁO NAUKOWE PEDAGOGÓW

Nagrodę  w postaci statuetki i vouchera na 1000 zł, z rąk Pani Prorektor dr hab. Izabelli Pisarek, prof. UO odebrał w imieniu Koła Naukowego Pedagogów – student Paweł Cieśla oraz mgr Marek Wiendlocha (opiekun Sekcji Animatorów Kultury), który dziękując za kolejne wyróżnienie dla koła, zdradził sekret naszego sukcesu – jakim jest efekt synergii trzech wierzchołków trójkąta równobocznego, czyli zaangażowanych i aktywnych studentów, wspierających opiekunów poszczególnych sekcji i otwartej na nasze inicjatywy i niekiedy szalone pomysły – dyrekcji Instytutu Nauk Pedagogicznych.

Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w pracę koła naukowego (studentom, doktorantom i absolwentom), których wspólny wysiłek pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość na dalsze sukcesy i osiągnięcia studenckiej kreatywnej działalności.

Paweł Cieśla i Marek Wiendlocha

https://drive.google.com/file/d/1nB1yNaie8pVIYNKq3-ESjE3awlTG1H72/view

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close