W dniu 24 kwietnia br. Koło Naukowe Pedagogów – sekcja pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej „POW” pod opieką mgr Patrycji Kaszubskiej zorganizowała warsztaty o tolerancji dla dzieci ze świetlicy Cegiełka w Opolu.

Celem zajęć było kształtowanie u dzieci postaw wzajemnej akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych, zrozumienie pojęcia tolerancji i umiejętność jego zdefiniowania.

Warsztaty podzielono na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi pojęciami związanymi z tolerancją, szukali również odpowiedzi na pytanie: dlaczego ludzie są nietolerancyjni? W części praktycznej uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniach integracyjnych, grach i zabawach w grupie o tematyce tolerancji. W trakcie ćwiczeń uczestnicy poznawali łączące ich podobieństwa i różnice, wcielali się w różne role – osób, które nie tolerują lub są nietolerowane, próbowali zrozumieć emocje im towarzyszące. Pozytywną atmosferę spotkania zwieńczyło odczytanie i omówienie przesłania zawartego w wierszu ks. Jana Twardowskiego pt. „Podziękowania”.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close