Na zaproszenie Uniwersytetu Poczdamskiego (Niemcy) mgr Marek Wiendlocha z Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego gościł na uczelni niemieckiej, gdzie uczestniczył – prezentując dotychczasowe swoje prace badawcze – w seminariach i warsztatach z zakresu kultury i animacji oraz kontynuował badania związane z dysertacją doktorską.

Staż naukowy został zorganizowany w ramach wyjazdów dla młodych pracowników nauki. Wyjazd był bardzo istotny w aspekcie badań porównawczych prowadzonych przez mgra Marka Wiendlocha.

Wykład wygłoszony w Departamencie Erziehungswissenschaften w Potsdamskim Universytecie pt.: „Organisation und Aktivität die Kulturinstitutionen in Polen und Deutschland. Ein Vergleichstudium” został uznany za istotny merytorycznie inicjując dyskusję wśród pracowników i studentów.

Staż został efektywnie zaplanowany przez osoby odpowiedzialne za jego organizację. Opiekę naukowo-organizacyjną w trakcie zagranicznego pobytu podjęli apl. prof. dr phil. habil. Frank Tosch oraz dr Jörg W. Link. W trakcie pobytu poza wykładami i seminariami zorganizowano spotkania z Koordynatorem Instytucji Kultury w regionie Brandenburgii oraz Wykładowcami Wyższej Szkoły Edukacji Kulturalnej w Poczdamie.

Staż koncentrował się wokół analizy dokumentów i danych zastanych, dlatego ważnym etapem okazały się wizyty w Państwowej Bibliotece w Berlinie, która stanowi instytucję Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kultury i jest największą biblioteką naukową na obszarze krajów niemieckojęzycznych (Staatsbibliothek zu Berlin, dawniej Preußische Staatsbibliothek lub Königliche Bibliothek), oraz w Uniwersyteckiej Bibliotece Uniwersytetu Poczdamskiego (Universität Potsdam Bibliothek).

Pobyt mgra Marka Wiendlochy uznano za ważny punkt współpracy naszych uczelni oraz kolejny istotny krok we własnej pracy naukowej oraz organizacji kolejnych staży i międzynarodowych seminariów naukowych.

 

Dr. Jörg-W. Link (tłum. Marek Wiendlocha)

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close