12 grudnia 2017 r. w Instytucie Nauk Pedagogicznych, dzięki zaangażowaniu Pani Pedagog Marzanny Zawadzkiej-Ciępki (absolwentki opolskiej WSP), gościliśmy już po raz drugiw murach Uniwersytetu licealistów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Prudnika.

Tym razem wizyta oprócz charakteru promocyjnego działalności naukowo-badawczej
i dydaktycznej Instytutu, ukierunkowana była również na wprowadzenie gości w meandry studenckiego życia. Warto podkreślić, że w przygotowanie wizyty włączyły się wszystkie koła naukowe działające w ramach INP oraz przedstawiciele Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego.

Program wizyty licealistów składał się z trzech części, pozwalających przybliżyć gościom składniki studenckiego życia. Wizyta rozpoczęła się od uroczystego przywitania gości przez dyrektora instytutu dr hab., prof. UO Edwarda Nycza i zaprezentowania oferty edukacyjnej INP.

Akademickie spotkanie rozpoczął wykład dr Mariusz Snopka pt. „Zjawisko tatuażu
w realiach polskich więzień”. Wykład połączony z projekcją multimedialną zaciekawił zebranych stając się inspiracją do zadawania pytań dotyczących poruszanej problematyki.

Drugą część programu wizyty rozpoczęła projekcja filmu ukazującego przeobrażenia jakim podlega w ciągu dwóch ostatnich dekad – Alma Mater Opoliensis. Następnie – Natalia Garus i Dawid Machecki – przedstawiciele Samorządu Studenckiego przybliżyli licealistom aspekty życia studenckiego, w tym organizowane cyklicznie w trakcie roku akademickiego wydarzenia studenckie, a także socjalne i bytowe kwestie studiowania. Po czym przeprowadziliśmy krótki quiz aktywizujący zebranych licealistów, który przybliżył im nazewnictwo studenckie. Następnie dzieląc się na mniejsze grupy tematyczne wyruszono
z zaproszonymi gośćmi odkrywać pedagogiczne specjalności, ulokowane w różnych miejscach kampusu. W trakcie zwiedzania, przewodnicy grup przekazywali szczegółowe informacje związane z daną specjalnością pedagogiczną – bądź kierunkiem praca socjalna, udzielając odpowiedzi na wszelkie nurtujące licealistów pytania.

Po zakończeniu gry, rozpoczęła się ostatnia część wizyty – zajęcia warsztatowe, w trakcie których licealiści mogli zapoznać się z metodami pracy, z jakimi na co dzień, w trakcie zajęć ćwiczeniowych – stykają się opolscy studenci. Przygotowana oferta warsztatowa dla licealistów, obejmowała trzy interesujące warsztaty:

  • Asertywność na co dzień, prowadzony przez dr Agnieszkę Franczyk,
  • Jak uczyć się szybko i skutecznie, prowadzony przez dr Emilię Lichtenberg- Kokoszkę,
  • Jak twórczo spędzać wolny czas, który przeprowadziła mgr Agnieszka Bąkowska.

Po zakończeniu warsztatów, spotkanie podsumowała zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych dr hab., prof. UO Eugenia Karcz-Taranowicz, podkreślając raz jeszcze korzyści wynikające z podjęcia studiów w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, dziękując jednocześnie organizatorce wizyty oraz studentom i pracownikom INP za ich zaangażowanie w realizację wizyty.

 

Opr. Paweł Cieśla

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close