14 grudnia 2017 r. w auli Uniwersyteckiej, odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w II Konkursie Polsko-Czeskim pt. „Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów”.

Celem konkursu było przede wszystkim upowszechnienie wiedzy i rozbudzenie zainteresowań wśród uczniów o historii, kulturze i życiu codziennym naszych południowych sąsiadów, będących przyczynkiem do rozwijania refleksji nad wzajemnymi stosunkami polsko-czeskimi. Podobnie jak w ubiegłym roku konkurs zorganizowany został przez Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola, Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, a także Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Patronat Honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła.

Ubiegłoroczna, pierwsza edycja konkursu okazała się sporym sukcesem wizerunkowym regionu, promującym współpracę z przygranicznymi regionami czeskimi.
Z uwagi na wdrożoną reformę systemu edukacji, tegoroczna formuła konkursu została rozszerzona o nową kategorię (oprócz klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych), wyodrębnioną w ramach szkoły podstawowej (klasy IV-V i VI-VII). Tematyka prezentacji multimedialnych nadesłanych przez uczestników było bardzo zróżnicowana. Począwszy od regionalnych specjałów kuchni czy piękna krajobrazów i zabytków czeskich, poprzez gałęzie przemysłu, znane przysłowia, ważne dla wzajemnych relacji postacie historyczne
i współczesne, a skończywszy na bohaterach czeskich filmów animowanych dla dzieci. Warto podkreślić, że główną nagrodą w konkursie dla laureatów pierwszych miejsc w każdej z kategorii, była ufundowana przez UMWO wycieczka po Kraju Morawsko-Śląskim.

Inicjator i przewodniczący jury konkursowego – prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński uroczyście otworzył Galę witając zebranych gości, wśród których nie mogło zabraknąć przedstawicieli współorganizatorów: Janusza Ireneusza Wójcika – Doradcę Marszałka Województwa Opolskiego, który w Jego imieniu przybliżył ideę konkursu; Krzysztofa Grzędy (Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO); Iwony Sękowskiej (Kierownika Referatu Współpracy z Zagranicą UMWO), Joanny Wnuk (Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu); dr Stefanii Jagło – konsultanta MODN oraz przedstawicielki Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola – Sylwii Orlik, ale przede wszystkim głównych bohaterów – laureatów i uczestników konkursu, przybyłych wraz ze swymi opiekunami.

Uniwersytet Opolski w trakcie Gali reprezentował Dziekan WNS prof. UO dr hab. Janusz Henryk Dorobisz, który jako gospodarz podziękował uczestnikom i organizatorom za włożony wysiłek w promocję kultury czeskiej w regionie oraz Z-ca Dyrektora INP ds. Naukowych dr hab., prof. UO Eugenia Karcz-Taranowicz. Swoją obecnością Galę uświetnili również przedstawiciele naszych południowych sąsiadów i fundatorzy nagród  w konkursie: PhDr. Libuše Josieková oraz PaedDr. Jaromír Bönisch, którzy odczytali list gratulacyjny Hetmana Kraju Morawsko-Śląskiego – Prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

Najlepszą prezentacje multimedialną wśród uczestników w kategorii szkół podstawowych klas IV-V przygotował Filip Pięta z PSP nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku (opiekun mgr Grażyna Świercz), który przybliżył zebranym ,,To, co polskie, to, co czeskie – czyli krótki przewodnik kulturowy’’. Drugie miejsce jury przyznało Piotrowi Jasińskiemu z ZSP w Goświnowicach (opiekun mgr Łukasz Zajdler), z kolei trzecie miejsce przypadło w udziale Oliwierowi Nadolnemu, również z PSP nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku (opiekun mgr Grażyna Świercz). W kategorii przyznano także trzy wyróżnienia, mianowicie dla Sebastiana Koziola z ZSP w Kup (opiekun mgr Elżbieta Widera), Marceliny Nawaroskiej z PSP nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Ozimku (opiekun mgr Grażyna Świercz) oraz Marty Muszyńskiej z PSP nr 11 w Opolu (opiekun mgr Maryla Lisowska).

W kategorii szkół podstawowych klas VI-VII, triumfowała Daria Krawiec z ZSP  w Kup (opiekun mgr Elżbieta Widera) prezentując czeskie wynalazki, które zrewolucjonizowały świat (np. hydrożel, piorunochron, pług, prysznic czy soczewki kontaktowe). Laureatem drugiego miejsca został Marcel Kucypera z PSP nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu (opiekun mgr Adriana Piliszko), a z kolei trzecie miejsce przypadło Bartoszowi Szatkowskiemu z PSP nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku (opiekun mgr Grażyna Świercz). Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały Agnieszka Smandzich i Karolina Guzy z PSP nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku (opiekun mgr Grażyna Świercz).

Natomiast w kategorii klas gimnazjalnych zwycięzcą okazała się Elżbieta Kilinkiewicz z Publicznego Gimnazjum nr 7 im. generała Władysława Andersa w Opolu, której prezentacja skoncentrowała się na semantyce wybranych przysłów Czeskich i Polskich.

Drugie miejsce w tejże kategorii zajęła Weronika Mielczarek z PSP z OI nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu (opiekun mgr Grzegorz Marszałek). Na trzecim miejscu uplasował się Michał Sieczka z ZSP w Kup (opiekun mgr Elżbieta Widera). Tymczasem wyróżnienia za oryginalność prezentacji przyznano Agnieszce Dudek z PSP nr 5 z OI im. Karola Musioła w Opolu (opiekun mgr Halina Brodziak), Kamili Jasińskiej i Natalii Szewczenko z Gimnazjum nr 4 w Nysie (opiekun mgr Anna Cisakowska), a także Łukaszowi Kowalskiemu z PSP z OI nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu (opiekun mgr Renata Staniec).

Z kolei w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, najlepszą prezentację multimedialną przygotowała Dominika Turyniewicz z LO im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie (opiekun mgr Bogusława Szczotka) kompleksowo omawiając jeden z czeskich zamków. Druga najlepsza prezentacja multimedialna została wykonana przez Macieja Fabiańczyka z PLO Nr II w Opolu (opiekun mgr Jolanta Siemieniuk), a laureatem trzeciego miejsca został Stanisław Dendewicz z ZSO nr 1 w Prudniku (opiekun mgr Agata Dendewicz).

W trakcie Gali przewidziano również czas na występy artystyczne. W przerwie między wręczaniem nagród wystąpił znany szerokiej publiczności artysta i trener sztuki cyrkowej, półfinalista programu ,,Mam Talent’’, student pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej – Krzysztof Riewold. Gale uświetnił także występ muzyczny Pana Dariusza Czarnego (muzyka, gitarzysty, kompozytora specjalizującego się w muzyce country, obecnie lidera zespołu ,,U studni’’) oraz Agnieszki Mecner – studentki specjalności pedagogicznej planowania i zarządzania w edukacji, muzykującej z pasji liderki zespołu GAPy.

Po zakończeniu części artystycznej i wręczeniu wyróżnień dla laureatów, głos zabrała dr hab., prof. UO Eugenia Karcz-Taranowicz, dziękując przedstawicielom organizatorów, sponsorom i studentom Koła Naukowego Pedagogów, za zaangażowanie i włożony wysiłek w popularyzację wiedzy o historii i kulturze naszych południowych sąsiadów – Czechów. Konkurs okazał się sporym sukcesem promującym nasz region i współpracę  z przygranicznymi regionami czeskimi. W przyszłym roku, w ramach rozpoczętej współpracy z krajem Morawsko-Śląskim odbędzie się w Czechach, analogiczny konkursu – wiedzy
o polskiej kulturze, historii czy zwyczajach i życiu codziennym.

 

Opr. Paweł Cieśla

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close