Celem studiów jest przygotowanie do pracy doradcy zawodowego oraz doskonalenie jego warsztatu w realizacji poradnictwa indywidualnego i grupowego, uwzględniającego: indywidualne cechy, sytuację życiową klienta na tle specyfiki rynku pracy i usług edukacyjnych.

Przygotowanie warsztatowe do planowania kariery zawodowej, ścieżki edukacyjnej, wyboru zawodu (w tym rozwiązań alternatywnych),  poszukiwania pracy czy przygotowania do funkcjonowania na międzynarodowym i wielokulturowym rynku pracy.

Program studiów obejmuje 28 specjalistycznych przedmiotów zagregowanych w 9 bloków tematycznych:

 • Blok I. Podstawy teoretyczne doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Blok II. Zawodoznawstwo
 • Blok III. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w systemie oświaty
 • Blok IV. Rynek pracy
 • Blok V. Metody i formy pracy doradcy zawodowego
 • Blok VI. Organizacyjne uwarunkowania kariery zawodowej
 • Blok VII. Warsztat doradcy zawodowego
 • Blok VIII. Coaching kariery
 • Blok IX. Psychologiczne podstawy wyboru zawodu

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie (decyduje kolejność zgłoszeń) na studia, zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika studiów podyplomowych(wzór w zakładce studia podyplomowe),,
 • kwestionariusz osobowy(wzór w zakładce studia podyplomowe),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
 • kserokopia dowodu osobistego poświadczoną przez jednostkę przyjmującą dokumenty
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,
 • dwie fotografie,
 • zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych, u mgr Barbary Grabińskiej (45-052 Opole ul. Oleska 48 tel. +48 77 452-74-21, e-mail: inp@uni.opole.pl) do 13 października 2017 roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika studiów podyplomowych – dra Karola Neisch(tel. 513 141 321, e-mail: neischkarol@interia.eu)

plakat – załącznik

Plakat

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close