Zakład Pracy Socjalnej oraz Studenckie Koło Naukowe Pracowników Socjalnych mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów pt.”Współczesne problemy społeczne wyzwaniem dla pedagogiki i pracy socjalnej”, która odbędzie się w  Opolu, 27 kwietnia 2017 r.

pod patronatem honorowym
Prof. dr hab. Marka Masnyka – Rektora Uniwersytetu Opolskiego
oraz Arkadiusza Wiśniewskiego – Prezydenta Miasta Opola

Celem tegorocznej konferencji jest konfrontacja różnych stanowisk i koncepcji, próbujących opisać i wyjaśnić istniejące współcześnie problemy społeczne, zarówno te o zasięgu lokalnym, krajowym,jak i globalnym. Chcemy także przyjrzeć się roli, jaką w ich poznaniu i rozwiązywaniu
odgrywają pedagogika i praca socjalna. Ponadto celem konferencji jest wymiana doświadczeń
naukowych, prezentacja wyników badań prowadzonych w tym zakresie w wielu
uczelniach i ośrodkach naukowo-badawczych w Polsce i za granicą oraz próba diagnozy problemów, nękających współczesne społeczeństwa.

Proponujemy następujące obszary tematyczne do dyskusji:

1. Problemy społeczne jednostki i rodziny w ujęciu lokalnym.
2. Społeczne problemy o zasięgu globalnym.
3. Rozwarstwienie społeczne a jakość życia jednostek i rodzin.
4. Dostępność do edukacji w skali lokalnej i międzynarodowej.
5. Problemy społeczne jednostek i rodzin wyzwaniem etycznym dla wielu grup zawodowych
i społecznych.

Konferencja odbędzie się w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego,
na ul. Katowickiej 95. Prosimy o nadsyłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego
do dnia 10 kwietnia 2017 roku na adres: sknpsuo@gmail.com.

Program PL
Program ENG
Plakat PL
Plakat ENG

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close