W dniach 13-20 marca 2017 r. gościem Instytutu Nauk Pedagogicznych
i Uniwersytetu Opolskiego była prof. Susan Yelich Biniecki z Kansas State University.

Przyjazd wykładowczyni był częścią wymiany dydaktyczno-naukowej realizowanej w ramach programu Erasmus+. Prof. Biniecki spotkała się z władzami Instytutu Nauk Pedagogicznych oraz Uniwersytetu, co umożliwiło wymianę doświadczeń dotyczących funkcjonowania polskich i amerykańskich uczelni oraz było okazją do nakreślenia dalszych planów współpracy. Główną część pobytu Prof. Biniecki stanowiły wykłady i warsztaty dla studentów i kadry akademickiej Uniwersytetu Opolskiego. Podczas warsztatów studenci, dzięki interaktywnej formie prowadzonych zajęć, nie tylko poznali teoretycznie, ale i praktycznie kwestie związane ze sprawiedliwością i kapitałem społecznym. Z kolei podczas wykładu dla społeczności akademickiej, w którym licznie uczestniczyli zarówno studenci jak i wykładowcy UO, analizowano zjawisko mikroagresji w kontekście międzykulturowym. Dyskusja, która towarzyszyła prezentacji prof. Biniecki świadczyła o żywym zainteresowaniu omawianym tematem. Ponadto, podczas wizyty odbyły się prezentacje dotyczące kwestii związanych z umiędzynarodowieniem uczelni, w tym publikowania przez naszych pracowników artykułów naukowych w czasopismach zagranicznych. Prof. Biniecki, której obszar zainteresowań stanowią kwestie edukacyjne i społeczne, odbyła szereg spotkań związanych z praktyczną realizacją owych zagadnień. Należały do nich m.in. wizyta w opolskim Centrum Seniora i lokalnych instytucjach kulturalnych, a także spotkania z pracownikami naszego instytutu i członkami lokalnej społeczności.

Dzięki odbytej wizycie zacieśnione zostały kontakty z amerykańską uczelnią, co stwarza perspektywy wspólnych projektów badawczych, publikacji i dalszej wymiany naukowej. Prof. Biniecki podsumowała swój pobyt mówiąc: „Jestem pod wrażeniem zarówno serdecznego przyjęcia na Uniwersytecie Opolskim, jak i zaangażowania pracowników i studentów w organizację wszystkich części mojej wizyty. Mam nadzieję na dalszą współpracę”.

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close