W dniach 24-25 października 2016 roku w Opolu (Studenckie Centrum Kultury, Uniwersytet Opolski) odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa”, zorganizowana przez Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Tym razem rozważania i dyskusje uczestników skupiały się na problemie przewodnim, jakim była „Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej”. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego (Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej), Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu a także Zarząd Okręgowego Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Opolu, Sąd Okręgowy w Opolu oraz Instytut Służby Więziennej w Kijowie (Ukraina).

Gościliśmy w murach naszej uczelni wybitnych przedstawicieli świata nauki, pracowników służby więziennej, kuratorów sądowych a także przedstawicieli służb penitencjarnych oraz naukowców z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. W dwudniowych obradach wzięło udział ponad 90 prelegentów, w tym 30 gości zagranicznych i blisko 150 słuchaczy – gości oraz pracowników i studentów Uniwersytetu Opolskiego. W trakcie konferencji zakres tematyki prezentował się następująco:

– Kobiety w przestrzeni penitencjarnej;

– Innowacyjne działania resocjalizacyjne wobec osadzonych;

– Oddziaływania resocjalizacyjne w kontekście współczesnych problemów penitencjarnych;

– Działania terapeutyczne w jednostkach penitencjarnych;

– Pomoc postpenitencjarna – stan i potrzeby;

– Kadra penitencjarna w zmieniającej się rzeczywistości;

– Udział ruchu zawodowego pracowników więziennictwa w resocjalizacji skazanych.

Konferencja była nie tylko okazją do spotkania i wymianą poglądów na gruncie naukowym, ale że również zaprezentowane wystąpienia będą cennym źródłem informacji i doświadczeń zarówno dla teoretyków, jaki dla praktyków związanych z szeroko pojętą resocjalizacją – co ma ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju polskiej nauki, ale również wnosi znaczący wkład w proces zwiększania efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i unowocześnianie systemu penitencjarnego w Polsce.

Komitet Organizacyjny Konferencji: prof. dr hab. Danuta Kowalczyk, dr Anna Glińska-Lachowicz (przewodnicząca), dr Mariusz Snopek (sekretarz), dr Ewa Dubiel, dr Jolanta Żarczyńska-Hyla, dr Piotr Sasin (Świętej pamięci, zmarły 19 listopada 2016 roku).

 

Tekst: dr Anna Glińska – Lachowicz / dr Mariusz Snopek

Fotografie: INP

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close