13 grudnia br. Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych otworzył obrady inauguracyjnego Zebrania Członków Koła Naukowego Pedagogów, powstałego w wyniku połączenia dotychczas autonomicznie funkcjonujących w ramach instytutu – kół naukowych.

Dyrektor, będący jednocześnie opiekunem koła naukowego nakreślił ogólne ramy działalności koła oraz życzył wszystkim członkom aktywnej postawy i zaangażowania w toku realizowanych celów statutowych. Następnie kierownictwo nad obradami przejął tymczasowy przewodniczący – Paweł Cieśla, który omówił statut koła, zarządził głosowania nad uchwałami zebrania, a także przybliżył procedury wyboru pierwszego Zarządu Koła Naukowego Pedagogów. Po czym przystąpiono do głosowań nad zgłoszonymi uprzednio kandydaturami, które przyniosły wiele emocji, oczywiście pozytywnych. Przewodniczącą Koła Naukowego Pedagogów została doktorantka – Michalina Hładun, stanowisko zastępcy powierzono Aleksandrze Ferenc, skarbnikiem został mgr Roland Rogowski, a sekretarzem koła naukowego – Faustyna Cieślik. Zarząd koła tworzą również przewodniczący sekcji naukowych, działających w ramach KNP. Przewodniczącą sekcji Pedagogiki Pracy została wybrana Paulina Hartman, sekcję Pedagogiki Międzykulturowej powierzono Katarzynie Paruch, natomiast Justyna Jarmuż będzie prowadziła sekcję animacji i arteterapii. W ramach koła naukowego powołano także sekcję Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, której przewodniczy Ewa Biegun oraz sekcję Planowania i Zarządzania Edukacją – pod przewodnictwem naturalnego lidera – Marka Zury. W najbliższym czasie, przy współudziale opiekuna koła jak i opiekunów merytorycznych poszczególnych sekcji, zostanie sformułowany plan działalności Koła Naukowego Pedagogów na najbliższy semestr. Przy okazji – serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów oraz absolwentów Uniwersytetu Opolskiego, zainteresowanych problematyką z zakresu nauk społecznych i humanistycznych – do współpracy w kole naukowym.

Paweł Cieśla

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close