W dniach od 1 – 3 grudnia 2016 roku odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-metodyczna „Aktualne problemy w zakresie prawa człowieka, po przez pryzmat reform prawnych w odniesieniu do ludzi będących w konflikcie z prawem”.

Konferencja zgromadziła liczne grono ukraińskiej i zagranicznej elity naukowej oraz doświadczonych praktyków. Współorganizatorami konferencji byli Instytut Prawa, Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy Narodowej, Akademia Nauk Prawnych Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Narodowa Akademia Spraw Wewnętrznych i Służba Penitencjarna Ukrainy.

Duże zainteresowanie tematem konferencji naukowo-metodycznej podkreśla udziału zagranicznych delegacji z Polski, Łotwy, Niemiec, Danii, Holandii, Słowacji, Austrii oraz przedstawiciele międzynarodowych organizacji pozarządowych.

W ramach konferencji, 1 grudnia 2016 roku Instytut Służby Penitencjarnej zorganizował wizytę delegacji zagranicznej do Żytomierza. Podczas wizyty zagraniczni eksperci mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem zakładów karnych, warunków odbywania kary przez więźniów, celami edukacji więźniów i możliwościami ich zatrudnienia. Zaprezentowano również nowoczesną bazę techniczną w zakładach karnych na Ukrainie.

2 grudnia 2016 roku odbyła się sesja plenarna konferencji. W naukowo-metodycznej konferencji wzięło udział ponad 350 uczestników, w tym wybitni uczeni, lekarze, osoby publiczne z Ukrainy i innych krajów Europy. Uczestnikami konferencji byli również przedstawiciele organizacji społecznych i religijnych, komisji nadzoru, autorytatywnych organizacji międzynarodowych. Podczas konferencji zaprezentowała również swoje wystąpienie dr Anna Glińska – Lachowicz, pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Tematem referatu była prezentacja własnych doświadczeń zawodowych i badawczych – „Terapia przez sztukę jako innowacyjna metoda resocjalizacji w polskim systemie penitencjarnym”, którą uzupełniła projekcja filmu dokumentalnego „Taniec dla wolności – Projekt WYSPA” z przebiegu V już edycji projektu autorki.

Wielki potencjał naukowy działań międzynarodowych potwierdza udział w imprezie naukowej 5 profesorów, 32 doktorów nauk i 40 doktorów z prawa, pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, administracji publicznej, pracy socjalnej. Konferencja została otwarta przez szefa Instytutu Służby Penitencjarnej generała Evgena Barasha. Słowo do uczestników konferencji w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy wygłoszone zostało przez Wiceministra Sprawiedliwości Ukrainy Denis Chernyshov.

Materiały pokonferencyjne opublikowane zostały w pracy naukowo-metodycznej i przekazane uczestnikom podczas konferencji.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close